Kaupungin tuki tapahtumille kumppanuussopimuksen avulla

Kaupunki edistää tapahtumatoimintaa kaupungissa myös kumppanuussopimuksen avulla. Kumppanuus voi olla tapahtumakohtaista tai useita tapahtumakokonaisuuksia kattavaa.

Tapahtumakategoriat

Kumppanuussopimuksia tehdään kolmeen eri kategoriaan kuuluvien tapahtumien kanssa:

 • Paikalliset tapahtumat, joita ovat yhteisölliset ja ensisijaisesti paikalliselle kohderyhmälle järjestetyt yleisötapahtumat.
 • Elämystapahtumat ja palvelut, jotka tukevat kaupunkikulttuuria ja houkuttelevat paikallisten ohella myös matkailijoita. Tällaisia ovat yleisötapahtumat kuten kulttuuri- ja liikuntatapahtumat tai tapahtumiin liittyvät palvelukokonaisuudet.
 • Bränditapahtumat, jotka tukevat kaupungin imagoa ja joilla on mahdollista saavuttaa valtakunnallista tai kansainvälistä näkyvyyttä sekä jotka tuovat matkailijoita kaupunkiin.

Tuen muodot

Kumppanuussopimuksiin perustuva kaupungin tuki tapahtumien tuottajille voi muodostua ensisijaisesti seuraavista elementeistä:

 • asiantuntija-apua tapahtuman järjestämisessä ja verkoston hyödyntämisessä
 • vastaantuloa kaupungin omien alueiden, kuten aukioiden ja tilojen vuokrissa
 • teknisiä palveluita, kuten esiintymislavoja ja äänentoistoa
 • markkinointiapua kaupungin omissa markkinointikanavissa sekä mahdollisesti muissa kanavissa
 • tuki voidaan osoittaa tapauskohtaisen harkinnan mukaan myös rahallisena tukena.

Kumppanuussopimusten edellytyksenä on, että toiminta kohdistuu Lappeenrantaan, mutta hakijan kotipaikan ei välttämättä tarvitse olla Lappeenranta.

Tapahtumakumppanuussopimuksia ei solmita

 • yhdistyksen tai vastaavien vuosipäivätilaisuuksien tai - tapahtumien järjestelyihin
 • oppilaitosten tai vastaavien normaaliin toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen
 • kaupungin ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestelyihin

Verkkoasiointi

Tapahtumakumppanuushakemus

Sähköinen lomake tapahtumakumppanuushakemuksen jättämiseksi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liittyvät palvelut

Nuorisojärjestöjen avustukset

Katso tiedot

Nuorisovaltuusto

Katso tiedot

Kaupungintalon tilojen vuokraus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut