Kimpisen lukio

Kimpisen lukio sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, aivan vesitornin kupeessa. Kimpisen lukiossa arvostamme hyviä perinteitä ja innostumme uusista tuulista. Meille on tärkeää, että opiskelijamme voivat edetä vahvuuksiensa mukaisesti. Lukiovuosien aikana harjoittelemme yhdessä taitoja, joita nuoret tarvitsevat läpi elämänsä.

Meillä Kimpisessä opiskelijoiden hyvinvointi on yksi toimintamme kulmakivistä. Me kaikki – lukiolaiset, tutorit, opettajat, koulun henkilökunta ja opiskeluhuollon ammattilaiset – tuemme jokaisen opiskelijamme lukiotaivalta. Uskomme siihen, että hyvinvoiva opiskelija oppii parhaiten. Lisäksi opiskelija jaksaa tehdä töitä opintojensa eteen, kun hän pääsee vaikuttamaan oppimiseensa ja kokemaan onnistumisia yhdessä muiden kanssa. Oppimisen ja oman polun hahmottamiseksi autamme opiskelijoitamme valitsemaan kursseja, jotka tukevat heidän tulevaisuuden haaveitaan.

Oppimisen tueksi lukiossamme on kehitetty yksilöllisen ja joustavan oppimisen malli, Polku. Polku-opintoja tarjoamme englannin ja ruotsin kielessä sekä matematiikassa. Polussa opiskelija saa tukea kyseessä olevan oppiaineen opettajalta. Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoamme myös kuvataiteessa. Silta-opinnoissa opiskelija voi suorittaa haluamiaan kuvataiteen kursseja läpi lukuvuoden.

Kimpisen lukiossa opiskelija voi valita liikuntapainotteisen linjan, joka tarjoaa kokemuksia ja tietoa liikunta- ja terveysalasta kiinnostuneille. Liikuntapainotteisella linjalla opiskelija syventää liikuntataitojaan sekä pohtii omaa tulevaisuuttaan mahdollisena liikunta-alan toimijana. Osa liikuntapainotuksen opintojaksoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Valinnaisina opintojaksoina opiskelija suorittaa sekä liikunnan että muiden oppiaineiden opintojaksoja.

Kimpisen lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus painottaa valinnoissaan myös yrittäjyyttä. Yrittäjyysopinnoissa opiskelija perehtyy työelämään ja saa laajan kuvan yhteiskunnasta ja siinä toimimisesta. Opiskelija voi muokata yrittäjyysopintojaan omien kiinnostuksen kohteidensa ja vahvuuksiensa mukaisesti.

Kimpisessä opiskelijalle on tarjolla myös monia kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Lukiossamme opiskelija voi kehittää kielitaitoaan laajasti sekä osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin, jotka opettavat tärkeitä työelämätaitoja ja antavat mahtavia kokemuksia. Kansainvälisyys ja maailmankansalaisen asenne eivät aina vaadi matkustelua, mutta sekin on mahdollista opintomatkojen muodossa.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Käyntiosoite

Pohjolankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Reitti tänne

Aukioloajat

Verkkosivut

Kimpisen lukio

Puhelin

Rehtori
+358 401970899

Apulaisrehtori
+358 407018520

Apulaisrehtori
+358 406701770

Koulusihteeri
+358 401309109

Opinto-ohjaaja
+358 407209118

Opinto-ohjaaja
+358 406316444

Erityisopettaja
+358 405041309


Palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot

Ylioppilastutkinto

Katso tiedot

Aikuislukiokoulutus

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus lukiossa

Katso tiedot

Ohjaus lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Kielitarjonta lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Erityisopetus lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Katsomusaineen opiskelu lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Kouluruokailu lukiossa

Katso tiedot

Liikuntapainotteinen linja lukiossa

Katso tiedot