Kumppanuusyhteistyö 3. sektorin toimijoille

Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea lappeenrantalaisille kolmannen sektorin toimijoille, jotka työllistävät määräajaksi palkkatuella lappeenrantalaisia ensisijaisesti Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Yhteistyömuodosta käytetään nimitystä kumppanuusyhteistyö.

Yhteistyökumppanille maksettavan tuen määrä on:

450 euroa kutakin täyttä työllistämiskuukautta kohden ja enintään 5 400 euroa vuodessa, kun toimija palkkaa pitkään työttömänä olleen henkilön vähintään 8 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen.

  • Työllistettävän henkilön työvoimakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, kun toimija palkkaa palkkatuelle pitkään työttömänä olleen henkilön työnohjaajan tehtäviin maksimissaan 12 kuukauden määräajaksi. Lisäksi on mahdollista jatkaa työsuhdetta yhdellä optiovuodella saman henkilön palkkaamiseksi, mutta asiasta tulee sopia aina erikseen.

Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella laskun perusteella.

Lappeenrannan kaupungin määrärahavaraus on noin 25 kumppanuustyösuhteeseen vuosittain. Mikäli yhteistyöhön halukkaita kumppaneita on tätä enemmän, on etusija sellaisilla toimijoilla, joiden tarjoama työ edistää parhaiten palkattavien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia.

Yhteistyökumppaneiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

Toimijan kotipaikka on Lappeenranta.

  • Toimijalla ei ole julkisia velkoja, kuten verovelkaa.
  • Toimija vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista.
  • Toimijalla tulee olla palkattavaa henkilöä varten asianmukainen työnohjaus- ja työnjohtoresurssi.
  • Solmittavissa työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimuksia ja niiden mukaisia vähimmäispalkkoja.
  • Palkattavien henkilöiden työajan tulee olla vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta, ellei muuta sovita.
  • Toimija ei saa työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin muita avustuksia tai tukia, lukuun ottamatta TE-hallinnon myöntämää palkkatukea.
  • Työllistettävän tulee olla lappeenrantalainen, ensisijaisesti 200-300 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö tai alle 30 vuotias nuori.
  • Saman henkilön voi työllistää kumppanuustuella vai kerran, pois lukien työnohjaajien optiovuotta.

Liittyvät palvelut

Kesätyöseteli

Katso tiedot

Ohjaamoiden Onni

Katso tiedot

Duuniseteli

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut