Laivatarkastuksen tilaaminen

Kansainvälisen terveyssäännöstön mukaan aluksella on oltava voimassa oleva todistus saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Tarkastuksessa aluksen saniteettitoimenpiteet tutkitaan, jotta toiminnan hygieenisyydestä ja asianmukaisuudesta varmistutaan ja erilaisten tautien leviämistä pystytään ehkäisemään. Tarkastuksen jälkeen alus saa todistuksen saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Suomalainen agentti tai aluksen kapteeni tilaa laivatarkastuksen sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jonka toimialueella sijaitsevassa satamassa alus on ja jolla on toimivalta myöntää kyseisiä todistuksia. Sataman tulee olla merkittynä Maailman terveysjärjestön WHO:n listalle niistä satamista, jotka todistuksia myöntävät.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tekee Lappeenrannan satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.

Laivoille annetaan todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta tai edellytettävistä saniteettitoimenpiteistä. Lisäksi voidaan myöntää 30 vuorokauden jatkoaikoja.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelusta peritään voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu

Palvelupaikat

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo

Kirjaamosta saa tietoa käsittelyssä olevista asioista. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Terveydensuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763
Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2007/20070051
Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2007/20070050

Liittyvät palvelut

Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut