Lappeenrannan museoiden arkeologinen kulttuuriperintötyö

Lappeenrannan museot toimii Etelä-Karjalan maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaavana alueellisena vastuumuseona. Viranomaisille, päättäjille ja suunnittelijoille museo antaa kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevia viranomaislausuntoja, jotka ohjaavat osaltaan kaavoitus-, maankäyttö- ja rakennustöitä.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Puhelinasiointi

Lappeenrannan museoiden arkeologinen kulttuuriperintötyö

Arkeologin palvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6107322

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Liittyvät palvelut

Rakennusperintö

Katso tiedot

Lappeenrannan museoiden kuva-arkisto

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut