Lasten Parlamentti

Lappeenrannan Lasten Parlamentti on lappeenrantalaisten alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena Lappeenrannan kaupungissa.

Lappeenrannan Lasten Parlamentti muodostuu koulujen oppilaskuntien valitsemista edustajista. Jokaisella koululla on mahdollisuus nimetä edustaja ja varaedustaja lasten parlamenttiin. Edustajat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa Lasten Parlamentin hallituksen kokouksiin. Keväisin huhti-toukokuussa järjestetään Lappeenrannan Lasten Parlamentin yleiskokous, johon voivat ottaa osaa koulujen edustajat sekä varaedustajat.

Lappeenrannan Lasten Parlamenttitoimintaa koordinoi Lappeenrannan nuorisotoimi.

Lasten Parlamentin toimintaan voi osallistua lappeenrantalaisessa alakoulussa oleva oppilas, jonka yhteysopettaja on nimennyt parlamenttiin.

Puhelinasiointi

Digi- ja osallisuustyöntekijä

Digitaalista nuorisotyötä ja nuorten osallisuustoimintaa koordinoiva ohjaaja.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5917784

Liittyvät palvelut

Kuntalaisaloite

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut