Liikuntapainotteinen linja lukiossa

Kimpisen lukion liikuntapainotteinen linja tarjoaa opiskelijoille kokemuksia ja tietoa liikunta- ja terveysalasta. Ensimmäisenä vuonna opintojaksojen sisältöihin kuuluu liikuntataitojen syventäminen monipuolisen liikunnan avulla sekä omien tulevaisuuden haaveiden pohdinta mahdollisena liikunta-alan toimijana. Toisena opiskeluvuonna painotuksen valinneet opiskelijat jatkavat ryhmäytymistä yhdessä toteutettavan seikkailullisen retken parissa. Opiskelijat valitsevat myös omaa osaamistaan ja tulevaisuutta tukevia liikunnan tai muun oppiaineen opintojaksoja. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat tutustuvat yhdessä liikunta- ja terveysalan työelämään sekä jatkavat oman tulevaisuutensa pohdintaa mahdollisena liikunta- tai terveysalantoimijana.

Liikuntapainotteisen linjan laajuus on 24 opintopistettä. Pakollisia opintoja on 12 opintopistettä ja valinnaisia opintoja 12 opintopistettä. Opiskelija suorittaa valinnaisista opinnoista vähintään 6 opintopistettä liikunnan opintojaksoina.

Liikuntapainotteisen linjan suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Liikuntapainotteinen linja on tarkoitettu kaikille liikunnasta innostuneille ja kiinnostuneille. Linjan valinta ei edellytä aiempaa harrastus- tai urheiluseurataustaa.

Palvelupaikat

Kimpisen lukio

Kimpisen lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Pohjolankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot

Ylioppilastutkinto

Katso tiedot

Aikuislukiokoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut