Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen

Lappeenrannan musiikkiluokilla tarjoamme painotettua musiikin opetusta eli musiikin opetuksen määrä on normaalia suurempi. Musiikin opetuksen määrä on päätetty Kimpisen koulun tuntijaossa. Opetus koostuu monipuolisesta laulamisesta, soittamisesta ja musiikkitiedosta eri muodoissaan.

Lisäksi musiikkiluokalla saa paljon esiintymistottumusta ja elämyksiä erilaisista tilaisuuksista. Musiikkituntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. Musiikkiluokalla opiskelu edellyttää oppilaalta riittäviä perusvalmiuksia opiskelutaitojen ja -tottumusten osalta.

Yhteisyö Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa

Musiikkiluokat tekevät tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa esimerkiksi musiikin perusteiden opetuksessa.

Mikäli oppilas vastaanottaa haun yhteydessä saadun opiskelupaikan Lappeenrannan musiikkiopistolta, osallistuu hän musiikkiopiston opetukseen iltapäivisin tai iltaisin. Soittotaidon kehittyessä opinto-ohjelmaan sisältyy musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti yhteissoitto.

Musiikkiluokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun.

Musiikkiluokalle valittu ei voi myöhemmin hakea mihinkään muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityispainotusryhmään.

Musiikkiluokan valintakriteerit ovat:

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan musiikkiluokalle ottaa myös muiden kuntien muut

valintakriteerit täyttäviä oppilaita.

  1. Oppilaan musikaalisuutta arvioivan Lappeenrannan musiikkiopiston ja Kimpisen koulun järjestämän valintakokeen tulokset.

Musiikkiopistoon aiemmin otettu osallistuu valintakokeeseen vain ryhmämusisointia arvioivaan osuuteen, laulunäytteeseen ja haastatteluun. Ryhmämusisointiosuudesta on saatava hyväksyttävä pistemäärä (väh. 10/20), jotta hakija voi tulla valituksi musiikkiluokalle. Muutoin perusteena on

aiemman musiikkiopiston järjestämän valintakokeen tulos.

Mikäli hakijoiden joukossa on jo musiikkiopiston oppilaina olevia enemmän kuin 16, järjestetään musikaalisuutta arvioiva valintakoe kaikilta osilta uudelleen kaikille hakijoille (myös jo Musiikkiopiston valintakokeen aiemmin hyväksytysti suorittaneille).

Musiikkiluokkahaussa huomioidaan oppilaan uusitussa kokeessa saama pistemäärä.

  1. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän musikaalisuustestissä, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet laulutaitoa arvioivasta osiosta.
  2. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän myös laulutaitoa arvioivasta osuudesta, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet ryhmämusisointiosuudesta.
  3. Arvonta niiden oppilaiden kesken, jotka ovat saaneet musiikkiopiston valintakokeessa, laulutaitoa arvioivassa osuudessa ja ryhmämusisointiosuudessa

saman pistemäärän, joka on vähintään luokalle valintaa edellytetty minimipistemäärä.

Huoltajat vastaavat musiikkiopiston lukukausimaksuista. Musiikkiluokalla opiskelu on maksutonta.

Verkkoasiointi

Wilma - Lappeenranta

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Musiikkiluokalle hakeminen -opas

Pdf-tiedostomuotoinen opas Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen musiikkiluokalle hakemiseksi.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kimpisen koulu

Kimpisen yhtenäiskoulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut