Nuorisojärjestöjen avustukset

Avustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä, muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja/-jaostoja, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

Avustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys.

Avustusta ei myönnetä:

 • toimintaan, johon on myönnetty jotain muuta Lappeenrannan kaupungin avustusta
 • toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa
 • piirijärjestölle
 • nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
 • yliopiston aineyhdistyksille tai kerhoille
 • oppilaitosten oppilaskunnille
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan

Avustus on harkinnanvarainen ja jakoperusteena huomioidaan seuraavaa:

 • järjestön jäsenistä tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Mikäli osuus ei täyty, se vaikuttaa avustussummaan alentavasti. Mikäli alle 29-vuotiaita on alle 55 % jäsenistä, avustusta ei myönnetä lainkaan.
 • toiminnan määrä ja laajuus
 • hakijan taloudellinen asema
 • järjestöllä tulee olla vähintään yksi tilikausi
 • avustuksen saamisen tarve
 • myönnettävä avustussumma voi olla korkeintaan 50 % hakuvuoden varsinaisen toiminnan kuluista

Verkkoasiointi

Nuorisojärjestöjen avustushakemus

Sähköinen lomake nuorisojärjestöjen avustushakemuksen jättämiseksi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Nuorisojärjestöjen ja vapaiden toimintaryhmien kohdeavustushakemus

Lomakkeessa kysytään yhteystiedot, kuvaus toiminnasta ja talousarvio.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Nuorisojärjestöjen yleisavustushakemus

Lomakkeessa kysytään järjestön yhteystiedot sekä avustuksen myöntämiseen ja suuruuteen liittyviä tunnuslukuja

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Lappeenrannan kaupungin järjestöavustukset verkkosivu

Verkkosivulta löytyy ohjeet avustusten hakemiseen sekä linkki sähköiseen asiointiportaaliin, jossa hakemus täytetään tunnistautumisen jälkeen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Nuorisotilat

Katso tiedot

Nuorisovaltuusto

Katso tiedot

Kaupungintalon tilojen vuokraus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut