Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 31 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-18-vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2022-2023.

Nuorisovaltuusto voi päättää esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset kokous- ja koulutusmatkat ja puhelut.

Lappeenrannassa nuorisovaltuuston asiat kulkevat nuorisotoimen kautta, jossa yhteys- ja tukihenkilönä toimii ja vs. digi- ja osallisuustyöntekijä Sanni Knuutinen.

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Puhelinasiointi

Digi- ja osallisuustyöntekijä

Digitaalista nuorisotyötä ja nuorten osallisuustoimintaa koordinoiva ohjaaja.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5917784

Linkit

Nuorisovaltuuston Instagram

Lappeenrannan nuorisovaltuuston ylläpitämä Instagram-tili, johon päivitetään nuorisovaltuuston ajankohtaisia asioita.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuusto kokoukset pidetään joko etänä tai Lappeenrannan Monarilla.

Anni Swanin katu 7, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Nuorisotilat

Katso tiedot

Nuorisotyö

Katso tiedot

Nuorisojärjestöjen avustukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut