Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut auttaa nuoria koulutus-, työ- ja henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyvissä asioissa nuorten omien tarpeiden mukaan.

Edistää nuorten itsenäisyyttä ja liikkuvuutta Euroopan alueella.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden lähtökohtana ovat Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön ERYICAn periaatteet.

Tieto- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat nuoret, nuorten vanhemmat, nuorten parissa työskentelevät ja järjestöt Lappeenrannasta.

Puhelinasiointi

Ohjaamo Lappeenranta -puhelinpalvelu

Neuvoa ja ohjausta nuorten tarpeiden mukaan kaikissa asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0154661 Sms +358 40 0154661

Linkit

Nuortenelämä.fi/lappeenranta -verkkosivu

Nuortenelämä Lappeenranta tarjoaa tietoa ja neuvontaa nuorille eri elämäntilanteisiin.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ohjaamo Lappeenrannan Facebook-sivu

Tietoa nuorille suunnatuista ajankohtaisista asioista,

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ohjaamo Lappeenrannan Instagram-tili

Tietoa nuorille suunnatuista ajankohtaisista asioista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Ohjaamo Lappeenranta

Ohjaamo Lappeenranta on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saat apua moniin elämään liittyviin pohdintoihin.

Anni Swanin katu 7, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kasvokkain tai verkossa. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen.

Tieto- ja neuvontapalveluissa selvitettävät kysymykset voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, työllisyyteen, opiskeluun, ulkomailla työskentelyyn, kursseihin, vaihto-opiskelumahdollisuuksiin, matkailuun, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja oikeuksiin.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Lappeenrannan kaupungin kesätyöseteli

Katso tiedot

Kesätyöseteli

Katso tiedot

Ohjaamoiden Onni

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut