Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Tällä hetkellä Lappeenrannassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 11:30-16:30. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä.

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana, että avustettuna toimintana.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain. Myös erityisen tuen piirissä oleville oppilaille tulee hakea iltapäivätoiminnan paikka. Lukuvuoden 2022—2023 iltapäivätoimintaan haetaan 20.4.2022 mennessä. Hakemus tehdään sähköisesti Wilmassa valitsemalla Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Iltapäivätoimintaan hakeminen. Steinerkoulun iltapäivätoimintaan haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lpr.steinerkoulu@lprsteinerkoulu.net ja Itä-Suomen koulun iltapäivätoimintaan Itä-Suomen koulun Wilma-järjestelmässä.

Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain Wilmassa. Myös erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaa hakuaikana. Hakuaika on edeltävän lukuvuoden keväällä. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltaja painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Kaikkien alakoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea. Kaupungilla on sopimus iltapäivätoiminnan tuottamisesta useimmille kouluille. Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu näille kouluille, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta.

Lappeenrannan iltapäivätoiminnan toimipisteiden osallistumismaksut ovat seuraavat: lapsen palveluntarve yli 10 pv/kk > 100€/kk, lapsen palveluntarve 1-10 pv/kk > 50€/kk.

Hakemuksesta maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä. Maksumuutoshakemus liitteineen tulee tehdä Wilmassa viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta maksun alentamista tai perimättä jättämistä anotaan.

Verkkoasiointi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sääntöjen yhteiset linjaukset Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Wilma - Lappeenranta

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Opas koulutulokkaan kotiin

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen opas koulutulokkaan kotiin.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Itä-Suomen koulun iltapäivätoiminta

Itä-Suomen koulu järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulun omana toimintana.

Opintie 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Joutsenon koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Joutsenon koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Vitjamäentie 3, 54100 JOUTSENO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kaukaan koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Kaukaan koulun oppilaille sekä kaupungin omana että seurakunnan järjestämänä toimintana.

Parkkarilankatu 28, 53500 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kesämäen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Kesämäen koulun oppilaille Saimaan Sähinä ry:n järjestämänä toimintana.

Lavolankatu 16, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kimpisen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Kimpisen koulun oppilaille kaupungin omana sekä Saimaan Sähinä ry:n järjestämänä toimintana.

Lappeenkatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Korvenkylän koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Korvenkylän koulun oppilaille seurakunnan järjestämänä toimintana.

Harmaakalliontie 2, 55300 RAUHA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Lappeen koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Järviniitunkatu 2, 53830 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lauritsalan koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Lauritsalan koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Hallituskatu 22, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lavolan koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Lavolan koulun oppilaille kaupungin omana sekä seurakunnan järjestämänä toimintana.

Lavolantie 16, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lönnrotin koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Lönnrotin koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Lönnrotinkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Myllymäen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Myllymäen koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Hiessillankatu 10, 53550 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pontuksen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Pontuksen koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Muukontie 12, 53400 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pulpin koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Pulpin koulun oppilaille seurakunnan järjestämänä toimintana.

Linjatie 11, 54120 PULP

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sammonlahden koulun iltapäivätoiminta Kuusimäen toimipiste

Koululaisten iltapäivätoimintaa.

Katajakatu 12, 53810 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Skinnarilan koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Skinnarilan koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Skinnarilankatu 34, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Steinerkoulun iltapäivätoiminta

Steinerkoulu järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulun omana toimintana.

Marssitie 21, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Voisalmen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan Voisalmen koulun oppilaille kaupungin järjestämänä toimintana.

Voisalmentie 19, 53920 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulujen kerhotoiminta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut