Rakennusperintö

Rakennettu kulttuuriympäristö ja korjausneuvonta

Lappeenrannan museot toimii Etelä-Karjalan maakunnan rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijana ja alueellisena vastuumuseona. Museo tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa kulttuuriympäristön säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Museo antaa kulttuuriympäristöä koskevia viranomaislausuntoja kaavoituksesta, rakentamisesta ja muusta maankäytöstä viranomaisille, päättäjille, suunnittelijoille ja muille toimijoille.

Museo neuvoo korjausrakentamisessa ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä asioissa. Museo toimii asiantuntijana valtionavustusasioissa ja korjaushankkeissa, valvoo avustusten käyttöä ja edistää korjausrakentamisen asiantuntijuuden lisääntymistä.

Museossa kerätään perustietoa vanhoista rakennuksista. Museossa on perustiedot noin 5000 kiinteistöstä Etelä-Karjalan alueella.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Puhelinasiointi

Rakennusperintö puhelinneuvonta

Näiden yhteystietojen kautta tavoitat Lappeenrannan museoiden rakennustutkijat.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5370363 Puh. +358 40 6540235

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Liittyvät palvelut

Lappeenrannan museoiden arkeologinen kulttuuriperintötyö

Katso tiedot

Lappeenrannan museoiden kuva-arkisto

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut