Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista. Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusvalvontaviranomainen voi asemakaava-alueella perustaa, muuttaa tai poistaa rakennusrasitteen kahden tai useamman tontin tai kiinteistön kesken. Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasitteen perustamista haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta ja sen perustaa kunnan rakennuslautakunnan määräämä viranomainen.

Rasitteen perustamisesta peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Linkit

Rakennusrasitteet

Verkkosivulla kerrotaan milloin rasite on perustettava, miten perustamista haetaan sekä hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Korkotukilainat

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut