Tehostettu tuki perusopetuksessa

Lapsellasi on perusopetuksen oppilaana oikeus saada tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä liittyen. Tehostettu tuki otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun lapsesi tarvitsema tuki on pidempiaikaista, säännöllistä tai hän hyötyy useammasta tukimuodosta. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää lähes kaikkia perusopetuksen tukimuotoja. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, koulunkäynninohjaajan tuen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Tehostetussa tuessa ei ole mahdollista yksilöllistää oppimääriä tai opiskella kokoaikaisessa erityisopetuksessa.

Ennen tehostetun tuen päätöstä opettaja laatii moniammatillisesti muiden lapsesi asioissa mukana olevien tahojen kanssa pedagogisen arvion. Oppilaalla ja huoltajalla on tässä keskeinen rooli. Pedagogisessa arviossa kuvataan lapsesi oppimisen ja koulunkäynnin tilanne sekä tarkastellaan mistä tukitoimista voisi olla hänelle hyötyä. Pedagogisen arvion perusteella koulun rehtori päättää tehostettuun tukeen siirtymisestä.

Opettaja kutsuu oppilaan, huoltajan sekä tarvittavat muut tahot palaveriin, jonka aikana suunnitellaan tehostetun tuen kokonaisuus. Opettaja kirjaa sovitut tukitoimet oppimissuunnitelmaan, joka on Wilmassa. Oppimissuunnitelma on kuvaus siitä, miten oppilaan opetus ja tukitoimet järjestetään. Se on

työväline, joka kuvaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja henkilökohtaisesti asetettuja tavoitteita. Opettajat ja huoltaja seuraavat oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä sekä arvioivat omalta osaltaan tukitoimien riittävyyttä. Oppimissuunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuoden aikana. Lapsesi saa tehostettua tukea niin kauan kuin tarvitsee. Mikäli tehostetun tuen aikana annetut tukitoimet eivät ole riittäviä, voidaan tehdä arvio erityiseen tukeen siirtymisestä. Erityisestä tuesta saat lisätietoa Linkit -valikon kautta.

Verkkoasiointi

Wilma - Lappeenranta

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Opas koulutulokkaan kotiin

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen opas koulutulokkaan kotiin.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Joutsenon koulu

Joutsenon koulun oppilaat opiskelevat 1.-9. vuosiluokilla. Koulussa on myös esiopetusta. Koulukeskuksen yhteydessä toimii päiväkoti.

Vitjamäentie 3, 54100 JOUTSENO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kasukkalan koulu

Koulussa järjestetään perusopetuslain mukaista perusopetusta vuosiluokilla 1-6.

Vainikkalantie 171, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kaukaan koulu

Kaukaan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokan oppilaita.

Parkkarilankatu 41, 53200 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kesämäen koulu

Kesämäen koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Kapteeninkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kimpisen koulu

Kimpisen yhtenäiskoulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Korvenkylän koulu

Korvenkylän koulussa opiskelee oppilaita 1-6 vuosiluokilla.

Asematie 20, 55300 RAUHA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeen koulu

Lappeen koulussa on vuosiluokkien 1-6 yleisopetusta.

Järviniitunkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lauritsalan koulu

Lauritsalan koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokilla olevia oppilaita.

Hallituskatu 22, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lönnrotin koulu

Lönnrotin koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien sekä 7.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Lönnrotinkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Myllymäen koulu

Myllymäen koulussa opiskelee oppilaita vuosiluokilla 1-9. Koulun yhteydessä sijaitsee myös päiväkoti.

Hiessillankatu 10, 53550 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuijamaan koulu

Nuijamaan koulu noin 30 oppilaan kyläkoulu, joka tarjoaa perusopetusta 1.-6. luokille.

Pihkalanjärventie 8, 54230 NUIJAMAA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pontuksen koulu

Pontuksen koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Muukontie 12, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pulpin koulu

Pulpin koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Ahvenlammentie 3, 54120 PULP

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sammonlahden koulu

Sammonlahden koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Saunakivenkatu 12, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Simolan koulu

Simolan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Rikkiläntie 1092, 54330 SIMOLA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Voisalmen koulu

Voisalmen koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita. Koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokilla 1-9.

Voisalmentie 19, 53920 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ylämaan koulu

Ylämaan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokan oppilaita.

Aapistie 1, 54410 YLÄMAA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut