Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti

Lomakkeet

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120846
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200314
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20171065
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180858
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150064

Liittyvät palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut