Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Ennen rakentamisen aloittamista tulee rakennuksen korkeusasema ja sijainti vahvistaa aloituskokouksessa. Tätä varten rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että rakennuspaikalle tuodaan korkeusmerkintä, josta rakentaja saa tarvittavan tiedon suunnitelmakuviin verrattavaksi. Samoin rakennuksen ulkonurkat merkitään rakennusluvassa vahvistettujen sidontamittojen mukaan, jotta rakennus tulee hyväksyttyjen etäisyyksien päähän kiinteistön rajoista ja vanhemmista rakennuksista.

Kiireisimmän rakennuskauden aikana (toukokuu-syyskuu) mittaukset kannattaa tilata hyvissä ajoin viimeistään viikkoa aikaisemmin. Rakennuskauden ulkopuolella riittää muutama päivä.

Korkeusasema voidaan merkitä tilanteesta riippumatta; rakennuksen paikan merkintä vaatii rakennusluvan.

Jos kohteelle on rakennuslupa, jonka lupaehdoissa kyseiset mittaukset mainitaan, on kaikki mittaukset veloitettu sen yhteydessä. Ilman rakennuslupaa tai lupaehtojen vaatimusta korkeuden merkitseminen laskutetaan erillisen hinnaston mukaan tapauskohtaisesti.

Linkit

Lappeenrannan kaupungin verkkosivut

Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa kaupungin tarjoamista palveluista, tapahtumista sekä kaupungin ajankohtaistiedotteet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Lupavalmistelu, toimistopalvelu, rakennetun ympäristön valvonnan palvelu ja asuntotoimi palvelee ajanvarauksella.

Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Puhelinvastaanottoaika. Käyntiä varten ajanvaraus.
Ma - Ti: 09:30 - 11:00
Ke - To: 09:30 - 11:00
Pe: 09:30 - 11:00

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut