Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti edellyttää luvan. Vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti on ilmoituksenvaraista toimintaa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että

  1. hakija on täysi-ikäinen
  2. hakija esittää säännökset täyttävän omavalvontasuunnitelman
  3. hakijalta ei ole viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana pysyvästi peruutettu tupakkalain mukaista lupaa
  4. tunnistekoodi on hankittu (vaatimus voimaan 20.5.2019 alkaen)
  5. myyntipaikka, johon lupaa haetaan, ei sijaitse lasten ja nuorten käytössä olevassa paikassa (esim. koulussa).

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa ei myönnetä toimintaan, joka on ilmeisesti tupakkalain vastaista tai jos myyntipaikka ei ole kunnan valvottavissa (esim. kotirauhan piirissä). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti edellyttää tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle.

Tupakkalain alaisia tuotteita myyvän henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Tätä nuorempi henkilö saa kuitenkin myydä tuotteita, jos myynti tapahtuu 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena. Täysi-ikäisen henkilön on tosiasiallisesti pystyttävä valvomaan alaikäisen myyjän tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä ja näin ollen hänellä on oltava jatkuva näköyhteys alaikäiseen myyjään.

Tupakkatuotteen, nikotiininesteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen ja sähkösavukkeen myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakkalain alaisia tuotteita myyvällä elinkeinonharjoittajalla on oltava myynnin ikärajavalvonnan toteuttamiseksi omavalvontasuunnitelma.

Lisätietoa aiheesta on tupakkaa koskevasta lainsäädännöstä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Kunta perii lupahakemuksen/ilmoituksen käsittelystä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksun sekä kesken vuotta aloittaneilta vuosimaksun kuluvalta vuodelta toimintakuukausien suhteessa. Lisäksi kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun sekä nikotiininesteiden että tupakkatuotteiden myynnistä.

Verkkoasiointi

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemus / ilmoitus tukkumyynnistä

Sähköinen asiointipalvelu tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemusta ja tukkumyynti-ilmoitusta varten

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo

Kirjaamosta saa tietoa käsittelyssä olevista asioista. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut