Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

Lappeenrannassa kaikki oppilaat aloittavat englannin ensimmäisenä vieraana kielenä eli A1-kielenä. 4. luokalla voi aloittaa

vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tällöin valittavana on ranskan, saksan tai venäjän kieli. Kesämäen ja Kimpisen kouluissa voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksan, ranskan ja venäjän lisäksi espanjan.

Hyvä kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus on etu niin vapaa-ajalla kuin yhä useammassa työssä. Monipuolisesta kielitaidosta hyötyvät kaikki koulutustaustasta tai ammatista riippumatta. Työelämään hakeutuessa vahva kielitaito on selkeä etu hakijalle, etenkin jos hän hallitsee kieliä, joita muut hakijat eivät osaa. Vieraan kielen oppimisherkkyys on parhaimmillaan kouluiässä. Lapsena aloitettu kielen opiskelu tuottaa parempia tuloksia kuin aikuisena aloitettu. Alaluokilta aloitettu kielen opiskelu takaa pitkän jakson omaksua sanastoa, kielioppia ja kulttuuria sekä harjoitella puhumista.

Vapaaehtoisen A2-kielen valintaa pohdittaessa kannattaa ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on jo vieraan kielen (englannin) opiskelusta. Toisen vieraan kielen ottaminen lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten lapsen oma kiinnostus auttaa kielen opiskelussa. On myös hyvä huomioida, että yläkoulussa vapaaehtoisen A2-kielen tunnit otetaan useimmiten valinnaisaineiden tuntien kiintiöstä. Siksi vapaaehtoisen A2-kielen valinta alakoulussa saattaa kaventaa valinnaisaineiden valinnan mahdollisuuksia yläkoulussa.

Alakoulussa aloitettujen kielten opiskelu jatkuu yläkoulussa. Mikäli oppilaan ensisijaisessa koulussa ei ole tarjolla oppilaan aiemmin

aloittaman A2-kielen jatko-opiskelumahdollisuutta, oppilas otetaan sellaiseen toissijaiseen kouluun, jossa kyseisen A2-kielen opiskelumahdollisuus on.

A-kielten lisäksi kouluissa opiskellaan kaikille yhteisesti B1-kieltä, joka alkaa 6. vuosiluokalla. B1-kieli on toinen kotimainen kieli, Lappeenrannassa se on ruotsin kieli.

B1 kielen lisäksi 7.-9. vuosiluokilla on mahdollista valita vapaaehtoinen B2-kieli. Lappeenrannassa 7.–8. luokalla valinnaisena tarjottava B2- kieli on kaikissa kouluissa espanja, ranska, saksa ja venäjä. Näiden lisäksi kouluilla voi olla mahdollisuus opiskella myös muita vieraita kieliä. Ryhmiä perustetaan, mikäli niihin ilmoittautuu riittävä määrä oppilaita ja koulussa on pätevä opettaja.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaisesti vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan aina, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 16. A2- kielen opetusryhmä voi olla myös usean koulun yhteinen ja opetusryhmä voi kokoontua myös yläkoulun tiloissa.

Ryhmän perustamiskoko voi olla pienempi, jos resursseja ryhmän perustamiseen on käytettävissä. Samoin yhteistoiminta-alueet voivat perustaa kieliryhmiä omilla resursseillaan, vaikka oppilasmäärä olisi hiukan alhaisempi.

Mikäli kielivalintoja tulee kouluun pieni määrä, selvitetään, voidaanko oppilaille järjestää opetus etäopetuksena.

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kielivalinnan vuoksi, on uusi koulu tällöin toissijainen koulu. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksista ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus ensisijaiseen kouluun, voi huoltaja tehdä erillisen hakemuksen myös toissijaisen koulun kuljetuskustannuksiin liittyen. Kuljetusavustusta maksetaan enintään edullisimman linja-autolipputuotteen mukaisesti ensisijaisen koulun matkakustannuksiin saakka. Mahdollinen avustus maksetaan jälkikäteen.

Linkit

A2-kielen valintaopas

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen A2-kielen valintaopas.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Joutsenon koulu

Joutsenon koulun oppilaat opiskelevat 1.-9. vuosiluokilla. Koulussa on myös esiopetusta. Koulukeskuksen yhteydessä toimii päiväkoti.

Vitjamäentie 3, 54100 JOUTSENO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kasukkalan koulu

Koulussa järjestetään perusopetuslain mukaista perusopetusta vuosiluokilla 1-6.

Vainikkalantie 171, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kaukaan koulu

Kaukaan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokan oppilaita.

Parkkarilankatu 41, 53200 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kesämäen koulu

Kesämäen koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Kapteeninkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kimpisen koulu

Kimpisen yhtenäiskoulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Pohjolankatu 23, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Korvenkylän koulu

Korvenkylän koulussa opiskelee oppilaita 1-6 vuosiluokilla.

Asematie 20, 55300 RAUHA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeen koulu

Lappeen koulussa on vuosiluokkien 1-6 yleisopetusta.

Järviniitunkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lauritsalan koulu

Lauritsalan koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokilla olevia oppilaita.

Hallituskatu 22, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lönnrotin koulu

Lönnrotin koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien sekä 7.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Lönnrotinkatu 1, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Myllymäen koulu

Myllymäen koulussa opiskelee oppilaita vuosiluokilla 1-9. Koulun yhteydessä sijaitsee myös päiväkoti.

Hiessillankatu 10, 53550 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuijamaan koulu

Nuijamaan koulu noin 30 oppilaan kyläkoulu, joka tarjoaa perusopetusta 1.-6. luokille.

Pihkalanjärventie 8, 54230 NUIJAMAA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pontuksen koulu

Pontuksen koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Muukontie 12, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Pulpin koulu

Pulpin koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Ahvenlammentie 3, 54120 PULP

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sammonlahden koulu

Sammonlahden koulussa opiskelee 1.-9. vuosiluokkien oppilaita.

Saunakivenkatu 12, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Simolan koulu

Simolan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita.

Rikkiläntie 1092, 54330 SIMOLA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Voisalmen koulu

Voisalmen koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokkien oppilaita. Koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokilla 1-9.

Voisalmentie 19, 53920 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ylämaan koulu

Ylämaan koulussa opiskelee 1.-6. vuosiluokan oppilaita.

Aapistie 1, 54410 YLÄMAA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Katso tiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut