Yleisötapahtumien turvallisuus

Saat ohjeita yleisötapahtumien tuvallisesta järjestämisestä ja mahdollisesti vaadittavista luvista ja selvityksistä. Yleisötapahtumien järjestämistä ohjaa ja määrää eri lait ja asetukset. Tästä ohjeesta saat tietoa siitä, milloin ja minkälaisiin tilaisuuksiin tarvitset rakennusvalvonnan lupamenettelyä ja miten lupamenettely etenee. Ohjeesta selviää myös mistä lupaa voit hakea ja mitä selvityksiä sinun tarvitsee toimittaa luvan hakemisen yhteydessä.

Milloin lupaa ja minkälaista lupaa tarvitaan (Lappeenrannassa: kaupungin rakennusjärjestyksen kohta 11.8 Tapahtumien järjestäminen).

Tapahtumat, joihin ei tarvita rakennusvalvonnan lupamenettelyä

 • Alle viikon kestävät tapahtumat esim. pienet myyntikojut kaupunkitilassa, ei suuria rakennelmia, pop up -tapahtumat, konsertit tai vastaavat tapahtumat rajaamattomassa kaupunkitilassa (ei henkilömäärärajoituksia)
 • Tapahtumat, jotka järjestetään tiloissa/huoneissa tai alueilla, jotka on hyväksytty jo aikaisemmin kokoontumishuoneiksi tai –alueiksi. Olemassa lupapäätös ehtoineen.

Lupaa tarvitaan kun

 • Tapahtuma kestää yli viikon; kojut, yleisöteltat ja katsomot ja muut rakennelmat; kaupunkikuvallinen arviointi
 • Tapahtuma rajatussa tilassa (esim. rakennusten suljettu sisäpiha, aidattu alue); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Tilapäiset kokoontumistilat (heinäladot, maneesit, hallit tai vastaavat); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Henkilöturvallisuuteen vaikuttavat rakennelmat esim. suuret esiintymislavat (arvioidaan erikseen)

Tai

 • Aina kun massatilaisuus: yleensä rajattu alue, suuret yleisöteltat ja -alueet esim. festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat ei urheilualueella, messut, näyttelyt
 • Kokoontumistilojen/-alueiden henkilömäärien tilapäiset ylitykset

Yleisötapahtumatilan tai -alueen tarkastaminen ja hyväksyminen

Ennen luvanvaraisen tapahtuman aloittamista pidetään yhteinen viranomaiskatselmus

Tapahtuman järjestäjän esittelynä

 • Rakennusvalvonnan johdolla mukana myös
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Ympäristötoimi

Jos yllämainitut viranomaiset eivät pääse samanaikaisesti paikalle, on muiden viranomaisten tarkastusasiakirjat esitettävä rakennusvalvonnan tarkastajalle käyttöönoton hyväksymisen yhteydessä.

Luvanvaraisen tapahtuman luvanmukaisuuden hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen.

Verkkoasiointi

Rakentamisen luvat ja ilmoitukset -verkkopalvelu

Rakentamisen lupia haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakemuksen kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Yleisötapahtumien turvallisuus

Verkkosivulla on ohjeita yleisötapahtumien tuvallisesta järjestämisestä ja mahdollisesti vaadittavista luvista ja selvityksistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Lappeenrannan museoiden näyttelyt

Katso tiedot

Lappeenrannan museoiden kuva-arkisto

Katso tiedot

Kulttuuri-, taide ja perinnetoiminnan avustukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut