Yleisötapahtumien turvallisuus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Verkkosivulla on ohjeita yleisötapahtumien tuvallisesta järjestämisestä ja mahdollisesti vaadittavista luvista ja selvityksistä.

Yleisötapahtumien järjestämistä ohjaa ja määrää eri lait ja asetukset. Tästä ohjeesta saat tietoa siitä, milloin ja minkälaisiin tilaisuuksiin tarvitset rakennusvalvonnan lupamenettelyä ja miten lupamenettely etenee. Ohjeesta selviää myös mistä lupaa voit hakea ja mitä selvityksiä sinun tarvitsee toimittaa luvan hakemisen yhteydessä.Palvelut

Yleisötapahtumien turvallisuus

Katso tiedot