Ylioppilastutkinto

Osana lukiokoulutusta järjestetään valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisen voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilastutkinto sisältää vähintään viisi koetta, joista yksi on äidinkieli, ja muut kokeet valitaan toisen kotimaisessa kielen, vieraiden kielten, matematiikan ja reaaliaineiden joukosta. (Uudet määräykset keväästä 2022 alkaen).

Ylioppilastutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon tutkintomaksut löytyvät: www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan lukioiden ohjeistusten mukaisesti. Lukiolaisille ilmoittautumisesta tiedotetaan Wilman kautta. Korottajat ja täydentäjät saavat ohjeet lukiosihteereiltä.

Maksuton lukio-opiskelijalle, joka kuuluu oppivelvollisuuden piiriin (suorittaa perusopetuksen oppimäärää 1.1.2021 ja sen jälkeen). Tutkinnon suorittamisen jälkeen korottaminen ja täydentäminen on maksullista.

Maksullinen oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomille yo-kirjoituksiin ilmoittautuville lukio-opiskelijoille, korottajille sekä täydentäjille.

Yksityisopiskelijan yo-kokeen tarkistamismaksu on 47 euroa/koe. Maksua ei peritä valmistumista välittömästi seuraavaan tutkintokerran yo-kokeista

Palvelupaikat

Kimpisen lukio

Kimpisen lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Pohjolankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeenrannan Lyseon lukio

Lappeenrannan Lyseon lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Lönnrotinkatu 3, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Laki ylioppilastutkinnosta 502/2019: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190502

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot

Aikuislukiokoulutus

Katso tiedot

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus lukiossa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut