Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteisella toiminnalla tarkoitetaan lyhytaikaista toimintaa, jonka tarkoitus on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta. Koeluonteista toimintaa voi olla myös jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettava seikan selvittämiseksi. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ilmoitus tehtävä lupaviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lomakkeet

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan päätoimipaikka

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen päätoimipaikka. Palvelupisteessä saa neuvontaa ja ohjausta, sieltä voi hakea lomakkeita ja ohjeita.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut