Etusivu PalvelutAsuminenLainat ja avustukset

Lainat ja avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lainoja ja avustuksia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.

Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan. Avustuksia myöntää ARA.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa.
Tiedot erilaisista lainoista ja avustuksista sekä ohjeet niiden hakemiseen löytyvät ARA:n sivuilta.