Palvelut
Valitse taso
Lukio

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on hyvinvoiva, tasapainoinen ja sivistynyt lukiolainen. Uudistuvassa lukiossa rakennetaan entistä ahkerammin yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Lukiolainen pääsee kehittämään valmiuksiaan jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lisäksi lukiolainen saa eväitä omaksua, yhdistää ja käyttää tietojaan ja taitojaan sekä soveltaa oppimiaan asioita monipuolisesti. Lukio-opinnoissa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet, tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä kestävän tulevaisuuden rakentumista.

Lukiokoulutuksen järjestäminen Lappeenrannassa

Lappeenrannassa on kaksi kaupungin ylläpitämää lukiota: Lappeenrannan Lyseon lukio sekä Kimpisen lukio. Lukiot tekevät yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa.

Lukiokoulutus.jpg