Valitse taso
Hyvät eväät elämään
Lukiolaisen on tärkeä ottaa vastuu omista opinnoistaan. Lukio tarjoaa mahdollisuuden vahvaan yleissivistykseen, monipuoliseen kielitaitoon sekä ryhmätyötaitojen ja tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen. Meille Kimpisen lukion opettajille ja opiskelijoille tärkeitä yhteisiä arvoja käytännön koulutyössä ovat:

Yhteisöllisyys ja opiskelijalähtöisyys


Koulun toimintaa suunnitellaan yhdessä opettajien ja opiskelijakunnan kesken. Lukuvuoden mittaan järjestetään arkea piristäviä tempauksia ja tapahtumia. Kehitämme ryhmänohjausta ja pyrimme tarjoamaan joustavat kurssivalintamahdollisuudet.

Tavoitteellisuus


Kannustamme opiskelijoita löytämään omia  vahvuuksiaan ja kehittymään monipuoliseksi osaajaksi. Opiskelua edistävät erilaiset koulukohtaiset tuki-, nivel- ja abikurssit.

 

Hyvinvointi

Hyvinvointi on kokonaisuus. Kohtuullinen työmäärä, säännöllinen kouluruokailu ja arjen tasapaino ovat hyvä perusta oppimiselle. Ryhmänohjausta kehitetään ja moniammatillinen yhteistyö opiskeluterveyden kanssa on läsnä koulun arjessa. Haastavissa elämäntilanteissa opiskeluun tarvitaan joustoa.

Välittäminen


Jokaisesta pidetään huolta. Opettajia, opinto-ohjaajia ja erityisopettajaa on helppo lähestyä omissa opiskeluasioissa. Ryhmänohjaaja seuraa oman ohjausryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ohjaa koulun käytänteissä.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus


Koulun käytänteet ovat kaikilla tiedossa ja kaikille yhteiset. Kurssiarvioinnin kriteerit ovat tiedossa heti kurssin alkaessa. Pyrimme eroon sukupuolisidonnaisista rooliodotuksista ja pidämme arvossa monikulttuurisuutta.

Viihtyisyys


Oppitunneilla kunnioitetaan oppimista ja viihdytään. Luokasta lähdetään myös ulos ja liikkeelle! Opintomatkat ja -retket elävöittävät oppimista. Koulun tilat ovat siistit ja opiskelijoiden luovuus näkyy. Koulumme sijainti on keskeinen. Ilmapiiri on opiskelijamyönteinen.

Kestävä kehitys


Painopisteenämme on sosiaalisesti kestävä kehitys ympäristöä unohtamatta. Kimpisen lukio on YK:n juhlavuoden koulu 2015. Kannustamme lajitteluun. Kimpisen kampus on vihreä kampus!