Valitse taso
Huoltajalle

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja on lukiolaisen lähin neuvoja, joka seuraa opintojen edistymistä ja opastaa lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä huoltajiin ja häneen myös kannattaa olla yhteydessä opiskelijan lukio-opiskeluun liittyvissä asioissa. Kätevimmin ryhmänohjaajan tavoittaa Wilman kautta.

Ryhmänohjaaja tapaa ohjausryhmänsä säännöllisesti kotiluokassa pidettävissä ryhmänohjaajan tuokioissa (ROT), joissa tiedotetaan opiskeluun, kursseihin ja koulun arkeen liittyvistä asioista ja tapahtumista. Ryhmänohjaaja tekee yhteistyötä opinto-ohjaajien, erityisopettajan ja aineenopettajien kanssa.

 

Vanhempainillat

Jokaisen vuosikurssin huoltajille järjestetään kerran lukuvuodessa vanhempainillat, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista lukio-opiskeluun, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyen. Vanhempainilloissa on mahdollisuus tavata mm. rehtori, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaaja.

Vanhempainilloista tiedotetaan Wilman tiedotteissa. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään syyslukukauden alkupuolella, abiturienttien vanhempainilta marraskuussa ja toisen vuosikurssin vanhempainilta kevätlukukauden alkupuolella.

 

Wilma

Huoltajat saavat Wilmaan henkilökohtaisen tunnuksen. Wilma on tarkoitettu koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon ja se on Kimpisen lukion ensisijainen tiedotuskanava. Tunnus ohjeineen toimitetaan kotiin ensimmäisen lukuvuoden syksyllä postin välityksellä. Wilmaa kannattaa seurata säännöllisesti. Wilman välityksellä voi ottaa yhteyttä rehtoriin, lukiosihteeriin, opettajiin, ryhmänohjaajiin, opinto-ohjaajiin sekä erityisopettajaan.

Wilmassa voi seurata opiskelijan opintosuorituksia jaksoittain, nähdä opiskelijan työjärjestyksen ja selvittää mahdolliset poissaolot koulusta. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan tulee selvittää poissaolot Wilman kautta tai kirjallisesti ryhmänohjaajalle. Etukäteen voi pyytää lupaa poissaoloon pätevän syyn perusteella. Yksittäiseksi tunniksi lupaa pyydetään asianomaiselta opettajalta, enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta ja pidemmiksi ajoiksi rehtorilta. Jos opiskelija on pois koulusta mahdollisen lomamatkan takia, vastaa hän itse opintojensa etenemisestä. Lomakkeen poissaolon pyytämiseksi ennakkoon saa Wilmasta tai kansliasta.