Valitse taso

Opiskelu

Kimpisen lukio Lappeenrannan keskustassa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet lukio-opintoihin. Lukiossamme vallitsee innostunut ja opiskelijamyönteinen ilmapiiri. Lukiolla on käytettävissä uusitut, modernit tilat Kimpisen kampuksella. Koulun lähistöllä sijaitsevat mm. musiikkiopisto, maakuntakirjasto, Kimpisen urheilukeskus, uimahalli ja urheilutalo.

Perinteikäs Kimpisen lukio on perustettu vuonna 1939. Kimpisen lukiossa opiskelee 580 opiskelijaa ja opiskelijoita opettamassa on 50 opettajaa.

Opiskeluohjelma

Kimpisen lukio on yleislukio, jonka laajasta kurssitarjonnasta voi valita itseä kiinnostavia kursseja tai laajempia kokonaisuuksia:

•liikunta – kursseja, leirejä ja kilpailuja
•kielet – englannin ja ruotsin lisäksi saksaa, ranskaa, venäjää, italiaa ja espanjaa sekä viron alkeet
•kuvataide – kursseja ja kuvataidepolku http://kimpisenlukiokuvataide.blogspot.fi/
•kokeellinen työskentely matemaattisissa aineissa
•yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus
•lisäksi mm. kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ
•nivelkursseja englannin ja ruotsin kielessä sekä äidinkielessä
•matematiikkaneuvola

Kimpisen lukion opiskelija voi valita kursseja Kimpisen, Kimpisen aikuislukion ja Lappeenrannan Lyseon lukion tarjonnasta. Muissa oppilaitoksissa lukioaikana opiskeltuja kursseja voi sisällyttää valinnaisiksi kursseiksi opintosuunnitelmaan kolme kappaletta lukuvuodessa. Yhteistyötahoja ovat mm. Taidekoulu Estradi, musiikkiopisto, kuvataidekoulu, tanssiopisto ja kesäyliopisto. 

 

 

Lukiodiplomit

Kimpisen lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kuvataiteen, käsityön, liikunnan, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomit. Lukiodiplomikurssit antavat opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomin suorittamisesta voi olla hyötyä myös jatko-opintoihin hakiessa.

Lukiodiplomien suorittamisen ehdot ja arviointikriteerit ovat valtakunnallisia. Lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää tiettyä määrää opiskeltuja asianomaisen oppiaineen kursseja. Lukiodiplomista annetaan oma erillinen todistuksensa lukion päättötodistuksen liitteeksi. 

 

Kansainvälisyys

Kimpisen lukio tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen lukio-opintojen aikana, joko isommissa projekteissa tai yksittäisillä kursseilla. Olemme aktiivisia ja pyrimme etsimään uusia kansainvälisyysprojekteja jokaiselle lukuvuodelle. Tavoitteenamme on, että jokainen lukio-opiskelija saisi mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin ja pääsisi kehittämään kieli- ja projektitaitojaan sitä kautta.

Tänä lukuvuonna meillä on mm. seuraavia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

- Trieste-projekti
- Ranska-projekti
- Berliini-kurssi
- Pietari-kurssi
- Erasmus+ -projekti Saksan, Italian, Slovakian, Turkin, Puolan ja Viron kanssa
- Euroscola-matka Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin

Vuosittain useampi opiskelija lähteen vaihto-oppilaaksi, ja lukioomme tulee vuosittain vaihto-opiskelijoita.

 

Kestävä kehitys

Kimpisen lukion toiminnassa pyritään vaalimaan monipuolisesti ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä arvoja. Koulussa toimii opettajien ja oppilaiden muodostama kestävän kehityksen-työryhmä, joka ideoi ja järjestää monipuolista keke-toimintaa.  Haluamme koulussamme kantaa kortemme kekoon ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Kierrätykseen, jätteiden lajitteluun sekä veden- ja sähkönkulutukseen kiinnitetään huomiota. Osana Lappeenrannan kaupungin pyrkimyksiä hiilineutraaliksi kunnaksi siirryimme keväällä 2015 tuulisähkön käyttäjäksi.

Myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys ohjaa koulumme arkea. Lukiomme opiskelijoille ja henkilökunnalle halutaan taata innostava, opiskelua tukeva myönteinen ilmapiiri. Jokaisesta pidetään huolta ja yhteisenä periaatteena on erilaisuuden arvostaminen, toisten kunnioittaminen ja yhdessä tekeminen. Erilaisilla hyväntekeväisyystempauksilla ja kehitysmaihin suuntautuvalla kummitoiminnalla haluamme edesauttaa sosiaalisesti kestävää toimintaa. Monipuolinen kansainvälisyystoiminta ja koulussamme opiskelevat vaihto-oppilaat lisäävät tietoisuutta ja ymmärrystä vieraita kulttuureita kohtaan. Jokaisen ylioppilaaksi valmistuvan vuosiluokan erityisyyttä ja tärkeyttä haluamme juhlistaa istuttamalla vuosittain abien nimikkopuun vesitornin ympäristössä sijaitsevaan harvinaisten puulajien puistoon, Arboretumiin.

Kimpisen lukion kestävän kehityksen ohjelman näet kokonaisuudessaan tästä kimpisenkekeohjelma2015.pdf

 

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan  tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän etenemistään tuetaan yhteistyössä ryhmänohjaajien, aineenopettajien, huoltajien ja opiskeluterveyden henkilöstön kanssa.

Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään lukion opiskelusuunnitelma, ylioppilastutkintosuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma.

 

Opiskeluterveys

Lukiolaiset kuuluvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin opiskeluterveyteen, joka tarjoaa opiskelijoille moniammatillista terveyden ja sairauden hoitoa.

Opiskeluterveyden palveluihin kuuluvat
• terveysterkastukset (mm. kutsuntaa edeltävät tarkastukset)
• terveysneuvonta
• psykologisen ja sosiaalisen tilanteen selvittely
• oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta
• opiskelijahuoltotyö
• vastaanotto ilman ajanvarausta
• yhteistyö opettajien ja muiden ammattihenkilöiden kanssa
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea opintojen sujumista. Painopiste on ennalta ehkäisevässä työssä ja erityinen huomio on mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä erityistä tukea tarvitsevissa opiskelijoissa.

Opiskeluterveys auttaa opiskelijaa ongelmatilanteissa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Äkilliset hoitoa vaativat sairaustapaukset hoidetaan ensisijaisesti lähimmällä terveysasemalla.

 

Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.

Lukion erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittelyssä. Erityisopettaja ei anna lukiossa tukiopetusta eri oppiaineissa, vaan ohjaa opiskelutavoissa ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opiskelijan ja aineenopettajan kanssa.

Lukion erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja lukilausunnoista. Erityisopettajan arvioima lukivaikeus mahdollistaa opiskelijalle erityisjärjestelyjen käytön lukioaikana ja opiskelija voi hakea erikseen erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintolautakunnalta yo-kirjoituksia varten.

 

 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia

Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijakoulutus on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville. Kimpisen lukio on Etelä-Karjalan Urheiluakatemian yhteistyöoppilaitos. Urheilijakoulutus tarjoaa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet. Urheilijakoulutukseen voidaan valita urheilijoita, joilla on kansallista ja/tai kansainvälistä menestystä, maajoukkue-edustuksia tai urheilijan harjoittelu vastaa huippu-urheilun vaatimuksia.

Urheilijakoulutuksen aamuharjoitukset pidetään kolmena koulupäivänä viikossa. Harjoituksista pidetään harjoituspäiväkirjaa. Urheilijakoulutuksesta on mahdollisuus saada opintosuorituksia lukiotutkintoon. Voit hakea urheilijakoulutukseen erillisellä hakulomakkeella 9. luokan keväällä.

Lisätietoja osoitteesta www.eklu.fi/etela-karjalan-urheiluakatemia  ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian koordinaattorilta Elina Sinisalolta elina.sinisalo@eklu.fi, puh. 040 952 4843.