Palvelut
Valitse taso
Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu lapsille seitsemännestä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen ja sen suorittaminen peruskoulussa kestää yhdeksän vuotta.

Peruskoulun suorittaneille oppilaille kunta voi järjestää myös lisäopetusta. Samoin maahanmuuttajaoppilaille kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta ennen varsinaisen perusopetuksen aloittamista.

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa.

Perusopetuksen järjestäminen Lappeenrannassa

Lappeenrannassa toimii 18 kaupungin ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on yhteensä noin 6200. Lisäksi kaupungissa toimii Steinerkoulu ja venäjän kieltä ja kulttuuria opetuksessa painottava Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu.

Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokainen lapsi voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opiskelun sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi koulussa. Oppilaat voivat opiskella oman lähikoulun vaihtoehtona 3. luokalta alkaen musiikkiluokalla tai 1. luokalta alkaen englanninkielisellä luokalla.

Seitsemännelle luokalle siirryttäessä on tarjolla LUMATE-, liikunta-, taide- ja taito-, kieli-, science- ja jääkiekkoon painotettua opetusta.