Valitse taso

Koulumatkat ensisijaiseen kouluun

Koulukuljetukset järjestetään pelkästään esikoulua käyville oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen kouluun on yli 5 kilometriä. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti linja-autolla myöntämällä oppilaalle linja-autokortti. Kuljetus järjestetään muulla tavoin, mikäli julkiset liikenneyhteydet eivät ole käytettävissä tai niitä käyttämällä matka-aika odotuksineen ylittää lain määrittämät kriteerit.

Koulumatkat toissijaiseen kouluun

Oppilaan käydessä koulua toissijaisessa koulussa, oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
 
Kaupunki voi hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijaiseen kouluun, mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen ensisijaiseen kouluun. Avustuksen saamiseksi myös matkan toissijaiseen kouluun on kuitenkin oltava yli 5 kilometriä.

Muissa kunnissa asuvien oppilaaksi ottamisen ehtona on, että huoltajat järjestävät oppilaiden kuljettamisen sekä maksavat kaikki matkakustannukset.

Koulumatka-avustukset

Koulumatka-avustus myönnetään pelkästään esiopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen kouluun on 3 - 5 kilometriä. Avustus maksetaan tapauksissa, joissa oppilaan kuljettaminen/saattaminen jää huoltajan vastuulle. Avustus on koulumatkan pituuden perusteella laskettavan, edullisimman julkisen kulkuneuvon lipputuotteen suuruinen ja se maksetaan hakemuksesta jälkikäteen lukukausittain. Avustuksen asemasta voidaan myös myöntää linja-autokortti.

Lisätietoja:
Suunnittelija Reetta Valsi, puh. 040 130 9090
Suunnittelija Tuire Paajanen, 040 359 1175