Koulumatkat ensisijaiseen esikouluun

Koulukuljetukset järjestetään esikoulua käyville oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen esikouluun on yli 5 kilometriä. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti linja-autolla myöntämällä oppilaalle linja-autokortti. Kuljetus järjestetään muulla tavoin, mikäli julkiset liikenneyhteydet eivät ole käytettävissä tai niitä käyttämällä matka-aika odotuksineen ylittää lain määrittämät kriteerit. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman ’Hakemukset ja päätökset’ – sivulla ’Tee uusi hakemus’ painikkeen takaa nimellä ’Kuljetushakemus esiopetukseen’.

Koulumatkat toissijaiseen esikouluun

Oppilaan käydessä esikoulua toissijaisessa esikoulussa, oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.
 
Kaupunki voi hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijaiseen esikouluun, mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen (matka yli 5 km)  ensisijaiseen esikouluun. Avustuksen saamiseksi myös matkan toissijaiseen esikouluun on kuitenkin oltava yli 5 kilometriä. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman ’Hakemukset ja päätökset’ – sivulla ’Tee uusi hakemus’ painikkeen takaa nimellä ’Hakemus kuljetusavustuksesta toissijaiseen kouluun’.

Muissa kunnissa asuvien oppilaaksi ottamisen ehtona on, että huoltajat järjestävät oppilaiden kuljettamisen sekä maksavat kaikki matkakustannukset.

Koulumatka-avustukset

Koulumatka-avustus myönnetään pelkästään esiopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen esikouluun on 3 - 5 kilometriä. Avustus maksetaan tapauksissa, joissa oppilaan kuljettaminen/saattaminen jää huoltajan vastuulle. Avustus on koulumatkan pituuden perusteella laskettavan, edullisimman julkisen kulkuneuvon lipputuotteen suuruinen ja se maksetaan hakemuksesta jälkikäteen lukukausittain. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman ’Hakemukset ja päätökset’ – sivulla ’Tee uusi hakemus’ painikkeen takaa nimellä ’Koulumatka-avustushakemus’. Kaupungilla on myös oikeus, mutta ei velvollisuutta, järjestää avustuksen asemasta kuljetus, mikäli kuljetus on mahdollista helposti yhdistää voimassa oleviin linja-autoreitteihin tai sopimuskuljetuksiin. 

Lisätietoja:
Suunnittelija Reetta Valsi, puh. 040 130 9090
Suunnittelija Tuire Paajanen, 040 359 1175