Valitse taso
Perusopetus

Koulupaikan hakeminen

Lappeenrannan kaupunki osoittaa koulupaikan kaikille Lappeenrannassa pysyvästi asuville oppivelvollisille lapsille ja nuorille. Oppilaiden ensisijainen koulupaikka määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunta on määritellyt jokaiselle koululle oppilaaksiottoalueen, jonka alueella asuvilla oppilailla on oikeus saada oppilaspaikka koulusta. Oppilaaksiottoalueiden rajat voivat hiukan muuttua lukuvuosittain oppilasmäärien takia. Koulujen oppilasalueista saa lisätietoa asiakaspalvelukeskus Winkistä tai koulusta.

Oppilaan kotiosoitteen muuttuessa toisen koulupiirin alueelle tai toiseen kuntaan huoltaja saa koulupaikasta ja menettelystä ohjeita asiakaspalvelukeskus Winkistä.
 
Erityisoppilaalle voidaan osoittaa koulupaikka muualta kuin lähikoulusta. Erityisoppilaan koulupaikkaa määriteltäessä kuullaan aina oppilaan huoltajia.

Samoin maahan muuttaville oppilaille, joiden suomen kielen taito on hyvin heikko, suositellaan ennen varsinaisen koulunkäynnin aloittamista lähikoulussa perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumista. Kaikkien maahanmuuttavien oppilaiden tulee ottaa yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Huoltaja voi hakea lapselleen myös toissijaista koulupaikkaa. Hakemus osoitetaan sen koulun rehtorille, jonka koulusta oppilaspaikkaa haetaan. Hakumenettely painotetuille luokille on selvitetty tarkemmin oheisilla sivuilla.

Myös muiden kuntien oppilaat voivat hakea oppilaspaikkaa Lappeenrannan kouluista. Muiden kuntien oppilaita voidaan ottaa Lappeenrantaan toissijaiseen kouluun vain silloin, kun opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen, kun kaikki lappeenrantalaiset oppilaat on otettu. Lisäksi ehtona on, että kotikunta tai huoltajat vastaavat oppilaan koulumatkojen kuljetusten järjestämisestä ja maksavat kaikki niistä aiheutuvat kustannukset. Erityispainotusryhmiin valittujen muiden kuntien oppilaiden kuljetuksista sekä näistä aiheutuvista kustannuksista vastaa huoltaja.

Lisäopetus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lisäopetuksen järjestämisestä lukuvuosittain keväällä. Lisäopetukseen hakemisesta annetaan ohjeet keväällä lautakunnan päätöksen perusteella. Lisäopetukseen hakeutumisesta saa lisätietoja peruskoulujen opinto-ohjaajilta tai 7-9-vuosiluokkien erityisluokanopettajilta.