Valitse taso

Oman äidinkielen opetus

 

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, järjestetään oman äidinkielen opetusta. Monikieliset oppilaat voivat opiskella omaa äidinkieltään kaksi tuntia viikossa. Suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua oman äidinkielen opetukseen ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan. Opetusryhmä syntyy, mikäli opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään viisi oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin. Opetusryhmään voi kuulua oppilaita esikoululaisista perusopetuksen eri-ikäisiin oppilaisiin ja he voivat olla eri kouluista ja kunnista.

Oman äidinkielen opetuksesta annetaan erillinen todistus.

Opetus on oppilaalle maksutonta. Huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.
Oman äidinkielen opetukseen hakeutuminen on vapaaehtoista. Opetuksen käynnistyttyä oppilaan edellytetään osallistuvan opetukseen säännöllisesti koko lukuvuoden ajan.

 

Venäjänkielisten oppilaiden venäjä äidinkielenä -opetus

Kesämäen koulu, Lauritsalan koulu, Voisalmen koulu, Skinnarilan koulu, Pulpin koulu, Kimpisen koulu, Lappeen koulu ja 
Sammonlahden koulu,

Ruotsinkielisten oppilaiden äidinkielenomainen opetus
 
Kimpisen koulu

Saksankielisten oppilaiden äidinkielenomainen opetus

Kimpisen koulu

Arabiankielisten oppilaiden äidinkielenomainen opetus

Skinnarilan koulu

Oman äidinkielen opetuksen tuntimäärä:

Oman äidinkielen opetusta annetaan entiseen tapaan 2 oppituntia viikossa. Ryhmät aloittavat syyskuun aikana. Uusien oppilaiden on mahdollista mennä myöhemminkin mukaan ryhmiin.