Valitse taso

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Mikäli tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja neuvoo varhaiskasvatukseen hakeutumisessa

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on alkanut syyskuun 2017 alusta vuoden kestävä palveluohjaajakokeilu. Palveluohjaaja vastaanottaa ja käsittelee kaikki uudet varhaiskasvatushakemukset, joilla haetaan varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Lisäksi palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi. Palveluohjaajan tehtävänä on antaa vanhemmille tietoa kaikista Lappeenrannan kaupungin järjestämistä varhaiskasvatuspalveluista.

Huoltajat voivat kysyä palveluohjaajalta varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä jo ennen hakemuksen tekoa. Palveluohjaaja pohtii yhdessä perheen kanssa millainen varhaiskasvatuspalvelu olisi juuri sillä hetkellä lapsen ja perheen tarpeiden mukainen.

Palveluohjaaja on yhteydessä perheisiin heti hakemuksen saavuttua. Hän tiedottaa perheitä myös muista tärkeistä varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvistä käytänteistä.

Niiden hakemusten osalta, jotka jätetään keväällä ja varhaiskasvatuspaikan tarve on elo-lokakuussa, yhteyttä ottaa päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja noin kuukausi ennen paikkatarpeen alkamista. Hänen kanssaan sovitaan tutustumisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Maksuasioissa perheitä neuvovat edelleen asiakasmaksusihteerit.

Palveluohjaajaan voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse:
puh. 040 621 2488
sähköposti: palveluohjausvaka(at)lappeenranta.fi

Yksityisten päiväkotien (Touhula Tirilä, Tirikka, Steinerpäiväkoti Tontuntupa ja päiväkoti Omenapuu) asioissa neuvoo edelleen ostopalveluohjaaja Anu Lindgren.
Yhteystiedot:
puh. 040 523 4524
sähköposti: anu.lindgren(at)lappeenranta.fi

Information to new families about early childhood education and day care
From 1 September 2017, Lappeenranta city provides centralized advice, information and guidance to parents to enable them to find for example suitable daycare place to their children. Service also helps parents to define what kind of early childhood service child and family needs.
Parents can now find all help and information in one place via phone or email.

Contact information
Tel. +358406212488
email: palveluohjausvaka(at)lappeenranta.fi

Tietoa varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset.

Varhaiskasvatus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Alle 3-vuotias lapsi

Alle 3-vuotiaan lapsen hoito on enimmäkseen hoivaa ja perustarpeista huolehtimista. Syöminen, nukkuminen, ulkoilu, leikki ja kahdenkeskinen aika aikuisen kanssa ovat lapselle tärkeimmät toiminnot. Lapsen kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja motorinen kehittyminen tapahtuu juuri näissä tilanteissa.

Alle 3-vuotias lapsi ei tarvitse vertaisryhmää ja eroa vanhemmistaan oppiakseen sosiaaliseksi. Turvallinen kiintymyssuhde ja minuuden kehittyminen vaativat pysyvät ihmissuhteet ja kahdenkeskistä aikaa. Siksi huoltajia kannustetaan hoitamaan lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona.

Yli 3-vuotias lapsi

Vähitellen lapsen kasvaessa hän alkaa kaivata enemmän leikkiseuraa ja kiinnostuu enemmän ympäröivästä maailmasta ja kaipaa oppimisen haasteita. Varhaiskasvatus, kuten esiopetuskin, on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.