Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle voidaan vanhemmille maksaa tukea joko lapsen kotihoitoon tai yksityisesti järjestettyyn hoitoon.

 

Kotihoidon tuki


Lasten kotihoidontuki on lapsen hoidon järjestämiseksi maksettava taloudellinen tuki, mikä muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä.

 

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan taloudellista tukea, joka maksetaan vanhemman valitsemalle palvelun tuottajalle. Silloin kun hoidon tuottajana on yksityinen päiväkoti, tuen maksamisen hyväksyy yksityisten päiväkotien ohjaaja. Tuen maksamisen hyväksyy perhepäivähoidon ohjaaja silloin kun palvelun tuottaja on perhepäivähoitaja tai perhe palkkaa hoitajan kotiin. Perheen palkkaaman hoitajan on oltava täysi-ikäinen.