Valitse taso

Varhaiskasvatusmaksun määrääminen ja periminen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 633/1982 säädetään asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

   

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen


Maksu on lapsikohtainen. Täyden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 288 euroa kuukaudessa.

2 - henkisen perheen vähimmäistuloraja on 2136 € / kk, maksu on 10,7 % tulorajan ylittävästä osasta.
2 - henkiseltä perheeltä veloitetaan varhaiskasvatuksesta korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 4823€ / kk.
3 - henkisen perheen vähimmäistuloraja on 2756€ / kk, maksu on 10,7 % tulorajan ylittävästä osasta.
3 - henkiseltä perheeltä veloitetaan varhaiskasvatuksesta korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 5443€ / kk.
4 - henkisen perheen vähimmäistuloraja on 3129 € / kk, maksu on 10,7 % tulorajan ylittävästä osasta.
4 - henkiseltä perheeltä veloitetaan varhaiskasvatuksesta korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 5816€ / kk.
5 - henkisen perheen vähimmäistuloraja on 3502 € / kk, maksu on 10,7 % tulorajan ylittävästä osasta.
5 - henkiseltä perheeltä veloitetaan varhaiskasvatuksesta korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 6189€ / kk.
6 - henkisen perheen vähimmäistuloraja on 3874 € / kk, maksu on 10,7 % tulorajan ylittävästä osasta.
6 - henkiseltä perheeltä veloitetaan varhaiskasvatuksesta korkein maksu, mikäli tulot ylittävät 6561€ / kk.
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan tulojen ja perhekoon mukaan lasketusta maksusta.


Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

  • 0–45 h/kk, asiakasmaksun suuruus 35% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä)
  • 46-84 h/kk asiakasmaksun suuruus 55% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä)
  • 0–84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%
  • 85–117h/kk, asiakasmaksun suuruus 70%
  • 118–150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 85%
    yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatusta käyttävä lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksun määräytymisen perustana käytetään nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Maksu pyöristetään kokonaislukuun. Jos kuukausimaksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, päivähoitomaksua ei peritä.

Tuloselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista hoidon alkaessa tai tulomuutoksen ajankohtana. Tuloina huomioidaan veronalaiset tulot: mm. bruttopalkka lomarahoineen, eläke, työttömyyskorvaus, elatustuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, äitiys- tai vanhempainraha sekä laskennallinen metsätulo.


Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.


Tarkemmat tiedot maksun perusteena olevista tuloista ja maksun määräytymisestä löytyvät tällä sivulla olevassa liitteessä "Tietoa varhaiskasvatusmaksun määrittämisestä 1.8.2020 alkaen".

Perheitä pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimella 17.3.2020 alkaen, mutta myös paikan päälle voi tulla arkisin klo 9-12 ja 13-15 ovikelloa soittamalla. Ovelta saa käyttöön käsidesiä sekä suojamaskin. Tulotiedot voi lähettää postitse osoitteeseen Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, varhaiskasvatusmaksut, Valtakatu 44, 3 krs, 53100 LAPPEENRANTA tai oman harkinnan mukaan lähettää sähköpostitse asiakasmaksusihteereiden sähköpostiin ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

Puhelintiedustelut maksuihin ja laskuihin liittyvissä asioissa arkisin klo 9-12 ja klo 13-15

040 130 9070 Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet
040 130 9091 Sammonlahden palvelualue
040 130 9071 Kesämäen palvelualue ja Palvelusetelipäiväkodit
040 634 1414 Kimpisen palvelualue ja koululaisten iltapäivätoiminta ( kaupungin oma toiminta)

Tiedustelut palvelusetelipäiväkotien laskuihin liittyvissä asioissa ko. päiväkotiin.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

Palveluntarve 11-20 päivää          100,00 euroa                                                         Palveluntarve 1-10 päivää              50,00 euroa

Maksa varhaiskasvatuksen lasku kätevästi e-laskuna, jolloin ei tarvitse näppäillä tili- ja viitenumeroa. E-lasku otetaan käyttöön omassa verkkopankissa.
ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi