Valitse taso

Varhaiskasvatusmaksun määrääminen ja periminen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 633/1982 säädetään asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

 Maksujen tulorajat 1.8.2018 alkaen

Perheen koko

Vähimmäistulo (brutto) € kuukaudessa

Maksu % tulorajan ylittävältä osalta

Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle € / kk

2

2 102

10,7

4799

3

2 713

10,7

5410

4

3 080

10,7

5777

5

3 447

10,7

6144

6

3 813

10,7

6510

Korkein maksu 289€/kk. Korkein maksu toisesta lapsesta 145€/kk. Alin perittävä maksu 27€/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Tuloselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista hoidon alkaessa tai tulomuutoksen ajankohtana. Tuloina huomioidaan veronalaiset tulot: mm. bruttopalkka lomarahoineen, eläke, työttömyyskorvaus, elatustuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, äitiys- tai vanhempainraha sekä laskennallinen metsätulo. Tarkemmat tiedot maksun perusteena olevista tuloista sekä tuloista, joita ei oteta huomioon ovat tämän sivun liitteessä: "Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisestä".

Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan ylläolevan taulukon määräämästä maksusta. Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0–45 h/kk, asiakasmaksun suuruus 35%
46–84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%
85–117h/kk, asiakasmaksun suuruus 70%
118–150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 85%
yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%

Lisää tietoa päivähoitomaksuista tällä sivulla olevassa liitteessä "Tietoa päivähoitomaksun määrittämisestä 1.8.2018 alkaen". Tulotiedot tulee tuoda tai lähettää postitse osoitteeseen Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, varhaiskasvatusmaksut, Valtakatu 44, 3 krs, 53100 LAPPEENRANTA tai oman harkinnan mukaan lähettää sähköpostitse asiakasmaksusihteereiden sähköpostiin ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

Puhelintiedustelut maksuihin ja laskuihin liittyvissä asioissa arkisin klo 9-12 ja klo 13-15

040 130 9070 Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet
040 130 9091 Sammonlahden palvelualue
040 130 9071 Kesämäen palvelualue ja Palvelusetelipäiväkodit
040 634 1414 Kimpisen palvelualue ja koululaisten iltapäivätoiminta ( kaupungin oma toiminta)

Tiedustelut palvelusetelipäiväkotien laskuihin liittyvissä asioissa ko. päiväkotiin.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

Palveluntarve 11-20 päivää          100,00 euroa                                                         Palveluntarve 1-10 päivää              50,00 euroa

Maksa varhaiskasvatuksen lasku kätevästi e-laskuna, jolloin ei tarvitse näppäillä tili- ja viitenumeroa. E-lasku otetaan käyttöön omassa verkkopankissa.
ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi