Varhaiskasvatusmaksun määrääminen ja periminen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 633/1982 säädetään asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

   

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2021 alkaen

Maksupäätös lähetetään huoltajalle koneellisesti postitettuna.
Maksu on lapsikohtainen. Täyden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on maksuprosentin osoittama euromäärä perheen koon mukaan määräytyvän vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 288 euroa kuukaudessa

2 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 2798 € / kk ylittävästä osasta. Korkein maksu veloitetaan, mikäli tulot ylittävät 5485€ / kk.

3 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 3610 € / kk ylittävästä osasta. Korkein maksu veloitetaan, mikäli tulot ylittävät 6297€ / kk.

4 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 4099 € / kk ylittävästä osasta. Korkein maksu veloitetaan, mikäli tulot ylittävät 6786€ / kk.

5 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 4588 € / kk ylittävästä osasta. Korkein maksu veloitetaan, mikäli tulot ylittävät 7275€ / kk.

6 - henkisen perheen maksu on 10,7 % vähimmäistulorajan 5075 € / kk ylittävästä osasta. Korkein maksu veloitetaan, mikäli tulot ylittävät 7762€ / kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin perheen seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksu muodostuu prosenttiperusteisesti valitun hoitoajan mukaan tulojen ja perhekoon mukaan lasketusta maksusta.


Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

  • 0–45 h/kk, asiakasmaksun suuruus 35% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä), enintään 101€/kk
  • 46-84 h/kk asiakasmaksun suuruus 55% (käytössä ainoastaan esiopetuksen lisänä), enintään 158€/kk
  • 0–84h/kk, asiakasmaksun suuruus 55%, enintään158€/kk
  • 85–117h/kk, asiakasmaksun suuruus 70%, enintään 202€/kk
  • 118–150 h/kk, asiakasmaksun suuruus 85%, enintään 245€/kk
  • yli 150h/kk, asiakasmaksun suuruus 100%, enintään 288€/kk

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatusta käyttävä lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksun määräytymisen perustana käytetään nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Maksu pyöristetään kokonaislukuun. Jos kuukausimaksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 euroa, päivähoitomaksua ei peritä.

Tuloselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista hoidon alkaessa tai tulomuutoksen ajankohtana. Tuloina huomioidaan mm. bruttopalkka lomarahoineen, eläke, työttömyyskorvaus, elatustuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, äitiys- tai vanhempainraha sekä laskennallinen metsätulo. Tarkemmat tiedot maksun perusteena olevista tuloista ja maksun määräytymisestä löytyvät tällä sivulla olevassa liitteessä "Tietoa varhaiskasvatusmaksun määrittämisestä 1.8.2021 alkaen".

Tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatuksen verkkopalveluiden kautta, linkki tämän sivun ylälaidassa. Kirjautumisen jälkeen valitaan perheen aikuisen välilehti ja tulotietojen ilmoitus. Lisätkää tulotositteet sekä mahdolliset lisätiedot liitteenä. Vaihtoehtoisesti voitte valita maksimimaksun, jolloin tulotositteita ei tarvitse lähettää. Perheen kaikille aikuisille tulee merkitä tulotietojen alkupäivämäärä ennen lähetystä, että kaikki jo lisätyt liitteet säilyvät mukana lähetyksessä.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Tiedustelut palvelusetelipäiväkotien laskuihin liittyvissä asioissa ko. päiväkotiin.

Varhaiskasvatuksen laskun voi maksaa kätevästi e-laskuna, jolloin ei tarvitse näppäillä tili- ja viitenumeroa. E-lasku otetaan käyttöön omassa verkkopankissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi palvelee arkisin klo 9 – 12 ja klo 13- 15

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi


040 130 9070 Joutsenon ja Lauritsalan palvelualueet
040 130 9091 Sammonlahden palvelualue
040 130 9071 Kesämäen palvelualue ja Palvelusetelipäiväkodit(maksut)
040 634 1414 Kimpisen palvelualue ja koululaisten iltapäivätoiminta (kaupungin oma toiminta)

Osoite: Maakuntagalleria, Kauppakatu 40 D 1. krs.

 
Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

Palveluntarve 11-20 päivää          100,00 euroa

Palveluntarve 1-10 päivää              50,00 euroa