Lappeenrannan kaupungilla on käytössä yksityisten päiväkotien palveluseteli


Varhaiskasvatuksen palveluseteli on otettu 1.8.2018 käyttöön palvelusetelipäiväkodeiksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta.


Tietoa perheille palvelusetelistä

Toimintaohjeet ovat luettavissa Tietoa perheille -sivulla.

Palvelusetelipäiväkodit Lappeenrannassa: Tirikan päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Päiväkoti Omenapuu, Touhula Tirilä, Touhula Lappeenrannan kampus, Pilke Kuutti ja Pilke Norppa.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omissa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Lisätiedot

Anu Lindgren-Kilpiä
Yksityisten päiväkotien ohjaaja
Matkapuhelin 040 523 4524
Sähköposti:etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi