Valitse taso

Yksityiset koulut

Yksityiset koulut.jpg

Itä-Suomen koulu


Itä-Suomen koulu on Suomen ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kielikoulu. Itä-Suomen koulun alueellinen erityistehtävä on lisätä venäjän kielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta toiminta-alueellaan sekä edistää valmiuksia yrittäjyyteen. Peruskoulu käsittää esiopetuksen sekä 1. - 9. luokat . Peruskoulun päätyttyä opiskelua voi jatkaa Itä-Suomen koulun lukiossa, johon voi hakeutua myös muista kouluista.

Lappeenrannan steinerkoulu

Lappeenrannan steinerkoulu on perusopetusta antava yhtenäiskoulu, 1.-9.luokat.

Opetuksen lähtökohtana ovat yksilöllisyyden huomioiminen ja persoonallisen kehityksen tukeminen. Steinerkoulun oppisisällöissä ja opetusmenetelmissä on huomioitu kunkin ikäkauden erityispiirteet. Taiteellisten ja käytännöllisten aineiden osuus tukee tasapainottavasti teoreettisten aineiden opiskelua.

Englannin ja saksan kielen opetus alkaa 1.luokalta, ruotsin kielen opetus 5.luokalta.

Perusopetuksen väliluokille voi hakea myös oppilaspaikkaa.