Valitse taso

Tiedonhakulinkkejä 

Kirjastolla on asiakkaiden käytettävissä seuraavat tietokannat:


Arto
on uusien kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Aineistoa on pääosin vuodesta 1995 alkaen. ARTOon rekisteröidään artikkelit kattavasti n. 1000 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä. ARTOssa on myös runsaasti linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin. Tiedot tallennetaan kuukauden sisällä lehden ilmestymisestä. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta

eKirjasto
eKirjasto tarjoaa käyttöösi yleisten kirjastojen e-aineistoja. Osa niistä on vapaasti käytettävissä, osan käyttämiseen tarvitset kirjastokortin ja siihen liittyvän tunnuksen.

ePress - Sanomalehtipalvelu
ePress on sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa lähinnä kotimaisia paikallislehtiä luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta. Palvelussa on tällä hetkellä mukana noin 180 lehteä. Palvelusta löytyy kuluvan kuukauden lisäksi kahden edellisen kuukauden lehdet. Lehdet ovat digitaalisina näköisversioina, samassa muodossa kuin painosta ilmestyvät printatut lehdet. Toimintoja ovat mm. tekstin zoomaus, tulostusmahdollisuus, hakuominaisuudet, lehden valinta maantieteellisesti sekä yhden sivun/aukeaman näyttö.

Etelä-Saimaan lehtiartikkeleita
Etelä-Saimaan lehtiartikkelitietokantaan on poimittu kokotekstiartikkeleita Lappeenrannassa ilmestyvästä Etelä-Saimaa -sanomalehdestä 30.4.2003 alkaen. Mukaan on otettu artikkeleita, joissa käsitellään Etelä-Karjalaan liittyviä aiheita, nykypäivää, historiaa tai tulevaisuutta. Artikkelien yhteydessä julkaistut kuvat eivät ole mukana tietokannassa, mutta kuvatekstit ovat luettavissa. Artikkeli on julkaistu kirjoittajan suostumuksella.

Fennica
on Suomen kansallisbibliografia, joka sisältää tiedot Suomessa painetuista tai muuten valmistetuista kirjoista, lehdistä, sarjoista, kartoista, audiovisuaalisesta aineistosta sekä elektronisista tallenteista sekä ennakkotietoja lähiaikoina ilmestyvistä julkaisuista. Lisäksi tietokannassa on tietoja ulkomailla ilmestyneistä julkaisuista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta.

Fono
Fono.fi on kirjastokäyttöön muokattu versio Yleisradion äänilevystön Fono-tietokannasta. Fono.fi sisältää tiedot kaikista Yleisradion äänilevystöön vuodesta 1974 lähtien hankituista äänilevyistä. Siitä lähtien kaikki Yleisradioon hankitut levyt on luetteloitu Fonoon. Lisäksi Fonoon on taannehtivasti syötetty tietoja äänilevystön vanhemmista kokoelmista. Näistä tärkeimmät ovat vuosien 1920-1960 suomalaiset 78 kierroksen levyt sekä vuosien 1955-1965 vinyylilevyt (vain populaarimusiikin osalta). Tiedot Yleisradioon hankituista uusista levyistä päivittyvät Fono.fi-kantaan pienellä viiveellä. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta.

Frank
Frank-monihaulla voit hakea lähes kaikkien avointen suomalaisten kirjastojen kirjoja ja muuta aineistoa, myös useasta eri tietokannasta yhtäaikaisesti.

Kirjasampo
Kirjasampo auttaa löytämään uusia lukukokemuksia aiempaa monipuolisemmin ja helpommin – innostumaan ja yllättymään kirjallisuuden runsaudesta. Kirjasammon kautta on mahdollista tavoittaa myös kirjallisuuden ”pitkää häntää”, vanhempaa ja vähemmän kysyttyä kirjallisuutta. Palvelu käytössä myös kotikoneilta.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu
Valtakunnallinen tietopalvelu, johon asiakas lähettää tietopalvelukysymyksensä sähköpostin välityksellä. Kysymykseen vastataan 3 työpäivän kuluessa sähköpostitse. Vastaukset arkistoidaan julkiseen arkistoon osoitteeseen www.kirjastot.fi.

Lappeenrannan tiedekirjaston kokoelma Primo
Lappeenrannan tiedekirjaston kokoelmarekisteri, joka sisältää sekä teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun kirjastojen kokoelmatiedot. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta.

Melinda
Melinda on tietovaranto, joka sisältää tällä hetkellä Suomen kansallisbibliografian sekä metatiedot yliopistokirjastojen, useimpien yhteiskirjastojen ja OKM:n alaisten ammattikorkeakoulukirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Lisäksi mukana on kaupunginkirjastoja. Melindassa mukana olevat kirjastot kuvailevat aineistonsa tietovarantoon yhteisten kuvailusääntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti, hyödyntäen samalla auktorisoitua metatietoa ja yhteisiä työkaluja. Kirjastot käyttävät Melindassa tuotettua yhteiskäyttöistä metatietoa mm. omissa tietokannoissaan. Melinda sisältää pääsääntöisesti mukana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat kuvailleet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Naxos music library
on musiikin kuuntelun online-kirjasto, joka sisältää yli 96000 cd-levyä, ja joka kuukausi tietokantaan lisätään noin 800 uutta levyä. Valikoimissa on pääasiassa taidemusiikkia, mutta myös jazzia, etno- ja populaarimusiikkia. Voit etsiä myös tietoa säveltäjistä, esittäjistä ja orkestereista. Palvelu käytössä myös kotikoneilta, kirjautuminen Heili-kirjastokortilla (heili000000000 log in-ruutuun). Palvelussa voi olla 7 yhtäaikaista kuuntelijaa - muista kirjautua ulos palvelusta.Musiikkia voi kuunnella myös iPhonella ja Android-laitteella.

Naxos Music Library Jazz
on jazzmusiikin verkkokuuntelupalvelu, jossa on tuhansia levyjä ja satoja eri levymerkkejä (mm. Blue Note, Elektra, Atlantic, Fantasy). Palvelusta voi hakea eri aikakausien jazzmusiikkia kappaleen, esittäjän tai säveltäjän mukaan.

Naxos video library
on Naxoksen videopalvelu, joka sisältää yli 500 videota: klassisen musiikin konsertteja, baletteja, oopperoita, jazzia, musiikkimatkoja eri maihin sekä dokumentteja musiikintekijöistä. Palvelu käytössä myös kotikoneilta, kirjautuminen Heili-kirjastokortilla. Palvelussa voi olla 5 yhtäaikaista kuuntelijaa - muista kirjautua ulos palvelusta.

Stanford encyclopedia of philosophy
on Stanfordin yliopiston tuottama kaikille avoin hakuteos. Filosofian asiantuntijat ympäri maailmaa päivittävät tietokantaa jatkuvasti. 

Suomen tilastollinen vuosikirja
Vuosikirjan keskeistä sisältöä ovat tiedot pinta-alasta, väestöstä, maa- ja metsätaloudesta, teollisuudesta, kaupasta, liikenteestä, rahoitusmarkkinoista, opetustoimesta, kulutuksesta ja hinnoista, sosiaalitoimesta ja terveydenhoidosta, oikeustoimesta, valtiontaloudesta ja vaaleista.

Vaari
Varastokirjaston tietokanta Kuopiossa. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta.

Viola
on Suomen kansallisdiskografia. Siihen on tallennettu tiedot kaikista kotimaisista nuoteista vuodesta 1977 alkaen sekä kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 alkaen. VIOLA-tietokannassa on tiedot sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Yksittäisten teosten tai kappaleiden tiedot löytyvät mm. säveltäjän, sovittajan, sanoittajan, esittäjän tai toimittajan nimellä. Tietoja voi hakea myös sävellyksen nimellä tai laulun alkusanoilla. Tietokanta käytössä myös kotikoneilta.

Carelica-kokoelma
Carelica-kokoelma on eteläkarjalaisen aineiston erikoiskokoelma, johon on kerätty materiaalia jo 1950-luvulta lähtien. Kokoelmaan kerätään aineistoa, joka käsittelee nykyistä Etelä-Karjalaa sekä sodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutettuja alueita Kurkijoelta etelään. Kokoelmaan kerätään kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja mikrofilmejä. Kokoelman materiaalia ei voi lainata, mutta siihen voi tutustua kirjastossa. Kokoelmaan kuuluva aineisto on pääosin haettavissa verkkokirjastossa (www.heilikirjastot.fi).

Carelica-kirjailijat
Carelica-kirjailijoiksi katsotaan tällä alueella syntyneet tai asuneet kirjailijat tai sellaiset, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat lähtöisin täältä. Kirjaston Internet-sivuilla esitellään entisiä ja nykyisiä eteläkarjalaisia kirjailijoita. Sivut keskittyvät kaunokirjallisuutta julkaisseisiin kirjailijoihin, joilta on otettu mukaan myös muunlainen tuotanto. Nykykirjailijoiden esittelyt on koottu pääasiassa heidän omien kyselyvastauksiensa pohjalta.