Valitse taso

Lappeenrannan kaupunginkirjaston kokoontumistilat

Lappeenrannan kaupunginkirjaston kokoontumistiloja luovutetaan yleisötilaisuuksien sekä kokous- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä varten, mikäli tästä ei aiheudu haittaa kirjaston omalle toiminnalle. Käyttäjinä voivat olla paikalliset yhdistykset, järjestöt, opintopiirit sekä kaupungin muut hallintokunnat ja virastot.

Tiloja voi käyttää ensisijaisesti kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Tiloja voidaan käyttää vain kirjaston aukioloaikoina tai erillisen sopimuksen mukaan. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta käytöstä on lisäksi suoritettava kaikki tilaisuuden järjestelystä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kirjaston tiloissa tulee noudattaa hyvää järjestystä. Tilaisuuden järjestäjä on korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, joita tilojen käyttäjät aiheuttavat kirjaston kiinteistölle tai irtaimistolle.

Maksullisten tilojen lisäksi kirjastosta löytyy kaksi Smartblock kuutiota työskentelyä ja opiskelua varten. Smartblockien käyttö on ilmaista ja ajanvaraus pakollista. Tilaan mahtuu enintään neljä ihmistä kerrallaan.

Tilavaraukset

Pääkirjasto toimii remontin ajan väistötiloissa kauppakeskus IsoKristiinassa.

Väistötilojen kokoustiloissa ei ole äänieristystä, äänet kantautuvat muualle kirjastoon.

Kirjastossa on kokoustiloja:

Pauli (10 henkilöä) ja Ulla (12 henkilöä) sekä

monitoimisali Olli (n. 100 henkeä).

Lasten- ja nuortenosastolla on lisäksi satutila Iiris (29 henkeä)

Kahdessa Smartblockissa on paras äänieristys (max varausaika 2 tuntia, 4 henkeä).

Kaikkia tiloja voi varata pääkirjaston neuvonnasta, puh. 040 130 9172 tai neuvonta.kirjasto@lappeenranta.fi

 

Kokoustilojen maksut

Jatkuva varaus koko kaudeksi (syyskuun alusta toukokuun loppuun):
2 kertaa viikossa  350,00 €
1 kerta viikossa  220,00 €
2 kertaa kuussa  180,00 €
1 kerta kuussa  140,00 €

Yksittäiset tilaisuudet:

Toistaiseksi maksuttomia, kun kyseessä on yleishyödyllinen ja kirjastolain tavoitteiden mukainen toiminta.

Lauritsalan tutkijanhuoneen vuokraus:

 10,00 € /pv
 40,00 € /vk
 90,00 € /kk

Lauritsalan kerho- ja bänditilojen varausmaksut 1.9.2020 lähtien:

Kerhotila ajalla 1.9.-31.5.
2 kertaa viikossa  200,00 €
1 kerta viikossa  120,00 €
2 kertaa kuussa  100,00 €
1 kerta kuussa  50,00 €

Bänditila
Kausivuokra 1.9.-31.8. 300 €
Tila varataan harkinnan mukaan 1-3 bändille, vuokra jaetaan varaajien kesken.

Varauslomake

Kokoustiloja varattaessa on täytettävä varauslomake, jossa ilmoitetaan tilaisuuden ajankohta, aihe, varaajayhteisö, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varauslomakkeessa varaaja sitoutuu noudattamaan yllä olevia tilojen käyttöperiaatteita. Varauslomakkeita saa vahtimestareilta.