Valitse taso

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

2. Kameravalvontajärjestelmä


Laatimispäivä 24.4.2018

1 Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava) Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Osoite PL 11, 53101 Lappeenranta
2 Rekisteriasioista vastaava henkilö Päivi-Linnea Pötry, kirjastotoimenjohtaja
Osoite Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) paivi.linnea-potry@lappeenranta.fi, 040 594 9856
3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (jos muu kuin edellä) Kirsi Puuppo, palvelupäällikkö
Osoite Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) kirsi.puuppo@lappeenranta.fi, 040 130 9167
4 Rekisterin nimi: Kameravalvontajärjestelmä
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tilojen valvominen, kirjastopalveluiden järjestäminen, omatoimikirjastot
6 Rekisterin tietosisältö Videokamerat valvottavissa tiloissa.
Pääkirjaston tilat:
- aikuisten osasto
- musiikki-osasto
- lukusali
- katutason aula
- lasten- ja nuortenosasto
Joutsenon kirjasto
Korvenkylän kirjasto
Lauritsalan kirjasto
Pontuksen kirjasto
Sammonlahden kirjasto
Voisalmen kirjasto
Ylämaan kirjasto
7 Säännönmukaiset tietolähteet Valvontakamerat
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Ei luovuteta
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 Ei luovuteta
10 Rekisterin suojauksen periaatteet 
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
 Käyttöpalvelua hoitava (Saita Oy) huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta.
Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakkailla on henkilötietolain 26 § - 28 § mukainen tarkastusoikeus.
11 Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".
13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.