Valitse taso

Tietotekniikan opastusta kirjastossa

Kirjastossa neuvotaan erilaisten laitteiden, ohjelmien ja verkkopalvelujen käytössä. Opastusta voi saada henkilökohtaisesti. Kirjastossa järjestettävä opastus on yleensä kertaluontoista ja sen tarkoitus on antaa apua tiettyyn ongelmaan tai antaa mahdollisuus tutustua haluttuun asiaan. 

Tarjoamme opastusta esim.:

  • tietokoneen, perusohjelmien ja internetin käytön alkeissa
  • tiedon etsimisessä
  • kirjaston verkkopalveluiden käytössä
  • e-kirjojen sekä muiden sähköisten aineistojen käytössä
  • tablet-tietokoneiden ja älypuhelinten käytössä
  • digipajan laitteiden käytössä
  • kirjaston asiakastietokoneiden ja skannerien peruskäytössä
  • erilaisten sähköisen asioinnin palvelujen yleisluonteinen opastus

Neuvomme, ohjaamme ja autamme laitteiden, palveluiden ja ohjelmien käytössä, mutta emme hoida laitteiden varsinaisia vikoja, emme asenna ohjelmia emmekä käyttöjärjestelmiä. Neuvomme sähköisen asioinnin palveluissa, mutta vain yleisluonteisesti, jotta emme vaaranna asiakkaan tietoturvaa.

Asiakas on vastuussa henkilökohtaisten lomakkeittensa täytöstä, rahaliikenteestä tai salasanoistaan sekä omien laitteittensa teknisistä vioista. Kirjasto ei myöskään vastaa verkko- ja tietoliikennevioista aiheutuvista haitoista tai ongelmista.

Lisätietoja:

Leo Mäenpää
Mediaohjaaja / Lappeenrannan kaupunginkirjasto
0406575535