Valitse taso

Lappeenrannan taidemuseon kokoelmat


Etelä-Karjalan taidemuseon näyttelysalia 
Kokoelmia esillä, mm. Unto Pusan Kolme Sulotarta

 

Lappeenrannan taidemuseon kokoelmat ovat muodostuneet vuodesta 1965 alkaen. Ensimmäinen kokoelmaosto oli Unto Pusan Kolme Sulotarta taiteilijan yksityisnäyttelystä Lappeenrannassa alkuvuodesta 1966.
Kyseisestä teoksesta on saanut aihionsa myös taidemuseon nykyinen logo.

Vanhemman suomalaisen taiteen kokoelmassa korostuu luovutetun Karjalan perintö ja Viipuri, jossa ennen toista maailmansotaa toimi kolmas valtakunnallinen koulutuskeskus kuvataiteilijoille, Viipurin Taiteenystävät ry:n ylläpitämä piirustuskoulu. Luovutetun Viipurin aluetta ja Karjalankannaksen maisemia kuvaavia maalauksia, piirroksia ja grafiikkaa on hankittu kokoelmiin vuosien varrella. Teoksia on sekä hankittu että saatu lahjoituksina.

Vanhimmat kokoelmateokset ovat 1700-luvulta, kuten Petter Langin Viimeinen tuomio (Käkisalmen alttaritaulu). 1800-luvun ja 1900-luvun alun teoksia on määrällisesti vähän, mutta yhdessä karjalaisyhteisöjen talletusteosten kanssa niistä muodostuu kokonaisuus. Kokoelmissa on huomioitu Viipurissa vaikuttaneiden tai Viipurissa syntyneiden taiteilijoiden panos.

Nykytaiteen kokoelmissa on huomioitu erityisesti kaakkoissuomalainen taide. 1960-luvun jälkeinen suomalainen nykytaide muodostaa määrällisesti suurimman osan kokoelmista. Kokoelmissa on teoksia mm. Leena Luostariselta, Ulla Rantaselta, Juho Karjalaiselta, Taideahtaajilta, Annu Vertaselta, Anne Tompurilta, Pentti Kaskipurolta, Tuula Lehtiselta, Okko Oinoselta, Einari Levolta ym.

Pääsääntöisesti kokoelma on karttunut ostamalla, mutta erityisesti muutamat lahjoitukset ovat täydentäneet kokoelmaa hyvin. Karjalaiset juuret omaavan taiteilijan ja kriitikon, Porin piirustuskoulun entisen rehtorin Pertti Ala-Outisen laaja ja laadukas grafiikan- ja piirustusten kokoelma on ollut hieno lisä museon suhteellisen nuoreen kokoelmaan. Ala-Outisen lahjoituksessa ovat edustettuina mm. keskeiset suomalaiset graafikot kuten Askola, Tanttu, Kaskipuro, Pietilä, Lumikangas, Karjalainen ja Hämäläinen. Vanhimpia teoksia ovat 1800-luvun japanilaiset puupiirrokset ja varhaiset eurooppalaiset etsaukset. Suurin osa kokoelmasta koostuu 1960-1970-lukujen suomalaisesta grafiikasta.

Kokoelmiin on vuosien aikana lahjoitettu runsaasti alueella vaikuttaneiden taiteilijoiden teoksia. Lappeenrantalaisen kulttuurivaikuttaja Jussi Komosen perikunta on lahjoittanut mm. Unto Pusan ja Albin Kaasisen teoksia. Lahjoituksena on saatu myös puupiirtäjä Tapio Kelo-Puomion tuotanto, Tarja Korpelan puupiirroksia, Kalle Kuutolan maalauksia ym. Suomen Kulttuurirahasto on lahjoittanut kokoelmiin mm. Juho Rissasen Ranskassa tekemät suuret pastelliluonnokset Nuorten naisten sunnuntaivierailu (1913). Tilaustyönä toteutettu lopullinen teos oli Hackmanin suvun talossa Viipurissa, mutta tuhoutui sodan aikana. Lisäksi SKS:n lahjoituksiin kuuluu Muusarin, Kunnaksen, Kamppurin teoksia.

Lukuisat yksittäiset lahjoittajat ovat tuoneet oman lisänsä kokoelmiin.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

© Lappeenrannan taidemuseo