Valitse taso
Mediataidekilpailu

Lappeenrannan taidemuseon etsii uutta mediataideteosta ideahakuna


Lappeenrannan taidemuseo on saanut Jenny ja Antti Wihurin rahaston alueellisen kummitoiminnan avustuksen, jolla toteutetaan VIDS21 - mediataiteen festivaali Lappeenrannan linnoituksessa syyskuussa 2021. Tapahtuma järjestetään sekä linnoituksen ulko- että sisätiloissa. 

Osana festivaalia Lappeenrannan taidemuseo järjestää yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää haun kautta ideoita uuteen toteutettavaan mediateokseen. Teos voi olla video, animaatio tai mikä hyvänsä mediataiteen muoto tai niitä yhdistävä teos, joka käyttää liikkuvaa kuvaa ja/tai äänimaailmaa. Teoksen tulee soveltua esitettäväksi yksikanavaisena screenillä ja tykillä. 

Valitun idean/käsikirjoituksen toteutus on taiteilijan/taiteilijoiden vastuulla ja valmistunut teos julkistetaan mediataidefestivaalien aikana syys-lokakuussa 2021 Lappeenrannan linnoituksessa. Ideakilpailusta valitun teoksen valmistamiseen varataan maksimissaan 20 000 €. Kyseinen teos liitetään osaksi Lappeenrannan taidemuseon kokoelmaa. 

Teoksen festivaalin aikainen esityspaikka sovitaan yhdessä taiteilijan kanssa, mutta teoksen on oltava luonteeltaan sellainen, että se voi olla festivaalin jälkeen esillä sekä ulkotiloissa että museon näyttelytiloissa. Julkisessa tilassa esitettävän teoksen tulee olla ikärajaton. Teoksen genre ja toteutustapa ovat vapaita. Kyseessä ei saa olla aikaisemmin esitetty/julkaistu/tehty teos, vaan haussa on kokonaan uusi teos. 

Kilpailuun voivat osallistua Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen korkeakouluista valmistuneet kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä. 

Yhteyshenkilö:  Taidejohtaja Anna Vilkuna, Kaakon taide
anna@kaakontaide.fi

Kysymykset kirjallisesti yhteyshenkilölle 5.10 mennessä.
 

Kysymykset ja vastaukset
Tänne tulee näkyville taitelijoiden mahdollisesti esittämät kysymykset ja vastaukset

Kilpailuehdotusten lähettäminen, vaatimukset ja aikataulu

Kilpailuaika: 15.6. - 31.10.2020.

  • Yhteyshenkilölle osoitetut kysymykset on esitettävä sähköpostitse 5.10. mennessä. Kaikki esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan museon verkkosivuilla.
  • Teosehdotukset sähköisenä (pdf): 31.10.2020 mennessä
  • Valitun teoksen jatkotyöstäminen ja välitavoitteet sovitaan kilpailun ratkeamisen jälkeen. Lopullinen teos toteutetaan valmiiksi esityskelpoiseksi teokseksi 31.8.2021 mennessä. Julkistaminen tapahtuu VIDS2021 mediataidefestivaalin aikana syyskuussa 2021. 

Ehdotusten lähettäminen:

Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen: videoidea@lappeenranta.fi

Vaatimukset:

Teoksen tekniset vaatimukset:

  • Teoksen kesto: vapaa
  • Audio: 1 kanava
  • Skaalautuva
  • Frame rate 25 fps
  • Editiomäärä: 3 + taiteilijan kpl 


Teoskriteerit:

Taiteilijalla/taiteilijaryhmällä pitää olla kaikki oikeudet kolmansilta osapuolilta.

Teoksella saa olla myös muuta rahoitusta.

Teoksessa voi olla lopputekstit, jotka sisältyvät teoksen kokonaiskestoon.

Tuotantoon varattuun summaan sisältyvät kaikki teoksen valmistukseen liittyvät tuotantokulut ja mahdolliset kolmansille osapuolille maksettavat palkkiot.  Teoksen yksi editio liitetään osaksi taidemuseon pysyvää kokoelmaa. Muut rajatut editiot ovat taiteilijan omaisuutta.

Ehdotuksen tulee koostua yhdestä pdf-tiedostosta.

Jos teoksen havainnollistamisessa on hyödynnetty lisäksi muuta mahdollista esitystapaa esim. videota, animointia tms. liikkuvaa kuvaa, tulee siihen liittyvä linkki löytyä pdf:stä. 

Lähetyssähköpostissa tulee olla tekijän/tekijöiden nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoitteen lisäksi puhelinnumero/t) sekä lyhyt selvitys yhteydestä, siteistä ja toiminnasta Kaakkois-Suomessa tai opiskelusta tai aiemmasta opiskelusta (alumnit).
Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä tiedostona.

Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

Ehdotukseen mukaan seuraavat tiedot:


1. Tekijän /tekijöiden yhteystiedot, CV
 
2. Kirjallinen kuvaus teoksesta, teoksen nimi, sisältökuvaus, tuotantosuunnitelma, toteutusaikataulu, kustannusarvio erittelyineen ja selvitys valmiudesta tuottaa kyseinen teos (resurssit).

3. Enintään viisi kappaletta luonnos- ja/tai havainnekuvia teoksesta (tulostuskokona A4/A3). Taiteilija voi halutessaan hyödyntää esitysmuotona myös lyhyttä videota yms. mediaa enintään 5 min (linkkejä materiaaleihin).    

Palkinnot ja palkintoraati

Ideahaun kolme parasta palkitaan juryn tekemien valintojen perusteella ja niistä valitaan toteutettava teos:

I palkinto 5000 €

II palkinto 3000 € 

III  palkinto 2000 €

Palkintojuryllä on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Lisäksi palkintojury voi antaa kunniamainintoja. Vain palkitut teokset julkistetaan. Palkinnoille pyritään saamaan verovapaus ja ne jaetaan 2021 puolella.
 
Valinnassa painotetaan taiteellisen laadun ja oivaltavuuden lisäksi taiteilijan/työryhmän valmiuksia toteuttaa suunnitelmansa sovitussa aikataulussa.

Palkintoraati:

amanuenssi Hanna Lommi, Lappeenrannan taidemuseo

amanuenssi Mikko Pirinen, Lappeenrannan taidemuseo

ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen AV-arkki

Kaakon taiteen edustaja (taiteilijajäsen)

Sihteeri: intendentti Leena Räty, Lappeenrannan taidemuseo