Etusivu PalvelutKulttuuri ja liikuntaMuseotRakennusperintöavustukset
Valitse taso

RakennusperintöavustuksetOmistatko suojellun rakennuksen? Onko talosi kulttuurihistoriallisesti merkittävä?

Onnittelut ja kiitokset! Huolehtimalla rakennuksista teet tärkeää työtä jokaisen suomalaisen yhteisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön eteen.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön hoitoon on haettavissa avustuksia. Yksityisen kiinteistönomistajan kannalta tärkeimmät avustusten myöntäjät ovat Museovirasto ja ELY-keskus. Kotiseutuliitto myöntää avustuksia seurantalojen kunnostamiseen.

Avustuksista huolimatta päävastuu hoidon kustannuksista kuuluu kohteen omistajalle. Siltä osin kuin korjaukseen ei ole saatu valtion tai kunnan avustusta on rakennusperintöä korjattaessa mahdollista hyödyntää kotitalousvähennys.

Maakuntamuseo ei jaa avustuksia, mutta museon rakennustutkijalta saa apua ja neuvoja avustuksiin ja korjausrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Muista: Korjaa vain se, mikä on rikki!

Museovirasto

Museovirasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin.

Millaisille kohteille?
- rakennuksiin, joita koskee lakiin perustuva suojelumääräys
- muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin kohteisiin

Avustusta voivat hakea
- yksityishenkilöt
- yhteisöt
- kunnat vain lakisuojelukohteisiin.

Avustusta myönnetään
- säilyttävään korjaamiseen, jolla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä
- antikvaarista asiantuntemusta ja valvontaa vaativiin toimenpiteisiin
- toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä
- säilyttävää korjaamista edistävien korjaussuunnitelmien ja selvitysten laatimiseen

Lisätietoa:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset


Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ELY-keskusten Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia mm. rakennusperinnön hoitoon. Etelä-Karjala kuuluu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueeseen. 

Millaisille kohteille?
- kaavalla suojeltuihin rakennuksiin.
- valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen
- maisema-alueeseen kuuluviin kohteisiin.
- muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Avustusta voivat hakea
- rakennuksen yksityiset omistajat.
- rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt

Avustusta myönnetään
- korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä (esim.katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt)
- kohteiden pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen
- muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lisätietoa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon#.WAcu6oOLRaS

 

 

Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta harkinnanvaraista valtionavustusta seurantalojen korjaamiseen.

Millaisille kohteille?
- seurantaloille, ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Ei kunnan omistamiin taloihin.
- avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta

Avustusta voivat hakea
- monenlaiset yhdistykset, ks. tarkka listaus Kotiseutuliiton www-sivuilta.

Avustusta myönnetään (mm.)
- korjausten suunnittelukustannuksiin
- korjauskustannuksiin
- talotekniikan perusparannustöihin
- talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
- talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin


Lisätietoa:
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset