Etusivu PalvelutNuorten palvelutNuorisotyön kehittämis- ja tutkimustoiminta
kirjoituskone.jpg

Nuorisotyön kehittämis- ja tutkimustoiminta

Lappeenrannan nuorisotoimi pyrkii osaltaan suurehkona kunnallisena nuorisotyön toimijana olemaan mukana nuorisotyön ammatillisessa kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. Lappeenrannan nuorisotoimen toiminnoista on tehty opinnäytetöitä eri oppilaitoksiin. Tutkimuksia ja opinnäytetöitä on tämän sivun liitteinä ja linkkeinä.

isopitkäpakki520.jpg

Nuorisotyön perussuunnitelma NUPS ja strateginen toimintasuunnitelma 2018-2021

Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunta hyväksy kokouksessa 22.1.2019 nuorisotoimen Strategisen toimintasuunnitelman 2018-2021, joka sisälsi kaksi osa-aluetta, nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) ja nuorisotyön strategisen suunnitelman vuosiksi 2018 - 2021. Lappeenrannan nuorisotoimen ensimmäinen NUPS-prosessi käynnistyi joulukuussa 2016 ja päättyi keväällä 2018 Viljami Kinnusen toimiessa prosessin fasilitoijana. Prosessissa olivat mukana myös nuorisotutkija Tomi Kiilakoski, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskuksen Verken Heikki Lauha ja Mimmi Mäkinen.

Lautakunnan kokouksen pykälään pääset tästä linkistä. Strateginen toimintasuunnitelma löytyy pykälän liitteenä.

NUPS ja strateginen toimintasuunnitelma löytyy myös tämän sivun liitetiedostoista.

Lappeenrannan nuorisotoimi jatkaa nuorisotyön kehittämistyötä NUPS:in pohjalta AVI:n rahoittamassa Etelä-Karjalan nuorisotyön kehittämishankkeessa "Oikeesti oikeella asialla". Hankkeessa määritellään laadukasta eteläkarjalaista nuorisotyötä ja kehitetään siihen vaikuttavuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Hankkeen sivuille pääset tästä linkistä.