Valitse taso

Maakunnallinen nuorisotyö

Etelä-Karjalassa nuorisotyön saralla tehdään paljon yhteistyötä kuntarajat ylittäen. Maakunnallisella nuorisotyöllä pyritään turvaamaan entistä paremmin nuorten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Toimintaa toteutetaan muun muassa alueellisten verkostojen, tapaamisten ja koulutusten avulla ja sitä pohjataan kuntien kanssa yhdessä laadittuun nuorisotyön perussuunnitelmaan. Maakunnallista nuorisotyötä koordinoidaan alueellisesti Lappeenrannan kaupungin toimesta ja Etelä- Suomen Aluehallintoviraston tuella. 

Kysely Etelä-Karjalan nuorisotyön palveluista avoinna

Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi nuorisotyön palveluista kunnassasi!

Kyselyssä halutaan selvittää miten nuoret, nuorten huoltajat, muut kuntalaiset sekä nuorisotoimien yhteistyökumppanitahot kokevat nuorisotyön palvelut omissa kunnissaan. Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. 

Kysely on osa Etelä-Karjalan kuntien yhteistä maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaatiota. Toimintaa hallinnoi Lappeenranta ja mukana ovat kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Linkki kyselyyn:  https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/wvc8czbqtv

Suuret kiitokset vastaajille heidän panoksestaan eteläkarjalaisen nuorisotyön kehittämisen hyväksi!

Maakunnallisen nuorisotyön taustaa

Etelä-Karjalassa on jo pitkälle juurtuneet perinteet nuorisotyössä ja yhteistyötä on alueellamme tehty jo vuosia. Maakunnallinen nuorisotyö sekä ensimmäinen maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma ovat syntyneet parhaillaan käynnissä olevan Oikeesti Oikeella Asialla –kehittämishankkeen myötä. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan kunnista Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi, Imatra, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Lappeenranta. Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018–30.9.2020 ja hankkeen rahoittajina toimivat EteläSuomen aluehallintovirasto sekä osallistujakunnat.

Hankkeessa tutkitaan kuntien käytäntöjä toteuttaa nuorisotyötä, mitä kaikkea nuorisotyö sisältää ja mitä nuorisotyö oikeasti on Etelä-Karjalan kunnissa. Tärkeää on myös saada selville palveluiden nykytilanne ja kuntalaisten, sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys nuorisotyön tarjoamiin palveluihin. Hankkeen avulla voidaan selvittää, miten tarjolla olevat palvelut vastaavat odotuksia ja sitä, millaista palvelua nuoret ja muut kuntalaiset odottavat nuorisopalveluilta. Hankkeen yksi päätavoitteista on myös määrittää, mistä elementeistä muodostuu laadukas eteläkarjalainen kunnallinen nuorisotyö sekä löytää nuorisotyölle laadullisia mittareita. Hankkeen ja sen tulosten avulla maakuntaan on voitu luoda kaiken kaikkiaan vahvempi pohja yhteisöllisyyden rakentumiselle sekä monialaiselle yhteistyölle.  

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma
2020-2023 - NUPS

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma määrittelee Etelä-Karjalassa toteutettavan nuorisotyön arvopohjan, päämäärät sekä käytössä olevat työmuodot, niiden tavoitteet ja arviointimenetelmät. Kun kuntien nuorisotyön palvelut yhdenmukaistuvat yhteisen NUPSin myötä, niin se turvaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisopalveluiden osalta Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan nuorisolla on jatkossa mahdollisuus entistä tasavertaisempaan nuorisotyöhön riippumatta asuinkunnasta vaikka kunnat tulisivat jatkossakin toteuttamaan nuorisotyötä omien resurssien ja mahdollisesti jo ennalta määriteltyjen toimintastrategioiden pohjalta, kuitenkin maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman linjaukset huomioiden.

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman myötä nuorisotyön sekä muun palvelujärjestelmän osalta voidaan yhä paremmin tehdä yhteistyötä, jonka avulla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman työstäminen Etelä-Karjalaan aloitettiin syksyllä 2019 kun Oikeesti Oikeella Asialla – kehittämishankkeen toinen toimintakausi käynnistyi. Hankkeen osallistujakunnat osallistuivat kaikki suunnittelutyöhön ja perussuunnitelmaa kirjoitettiin Lappeenrannan kaupungin nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) hyödyntäen, joka oli valmistunut tammikuussa 2019. Maakunnallinen perussuunnitelma valmistui keväällä 2020.

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointi 

Etelä-Karjalassa kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori. Maakunnallisen nuorisotyön koordinaattorin työtehtäviin kuuluu muun muassa maakunnallisen perussuunnitelman kirjoittaminen ja päivittäminen, maakunnallisten auditointien ja verkostojen toiminnan koordinointi sekä maakunnallisten tapaamisten sekä koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen.

Koordinaattori edustaa myös omaa aluettaan valtakunnallisessa aluekoordinaation yhteistyöryhmässä. Maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori auttaa luomaan pohjaa monialaiselle yhteistyölle ja on näin ollen osaltaan mukana kehittämässä maakunnallista nuorisotyötä.