Palvelut
Valitse taso

 

Kesätyöseteleiden tilitykset

Kesätyöseteleitä ei tilitetä 8.7. - 7.8.2019 välisenä aikana! Maksatushakemuksen voi silti halutessaan tehdä jo valmiiksi.

 (26.6.2019)

  

Lappeenrannan kaupungin Kisälliseteli


Lappeenrannan kaupunki tukee Saimaan ammattiopisto Samposta vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä Kisälli-seteleillä.

Setelin voi saada lappeenrantalainen alle 30- vuotias nuori, jolla ei vielä ole omaa alaa vastaavaa työtä. Seteleitä jaetaan vuonna 2019 yhteensä 10 kpl, keväällä 7 kpl ja joulukuussa 3 kpl. Päätökset setelin saajista tekevät Sampon opettajat. Seteli annetaan työnantajalle palkkioksi nuoren työllistämisestä ja perehdyttämisestä koulutusta vastaaviin työtehtäviin. 1500 euron arvoinen Kisälliseteli on henkilökohtainen ja voimassa 1,5 vuotta ammattiin valmistumisesta. Setelin saajan tulee olla aluksi yhteydessä Ohjaamo Lappeenrantaan, työpaikkaa koskevissa asioissa.


- Työnantajalla tulee olla suomalainen y-tunnus ja työntekopaikka ensisijaisesti Lappeenrannassa
- Työtehtävien on oltava ammattiin valmistuneen koulutusta vastaavia tehtäviä
- Työsuhteen on oltava vähintään 3kk mittainen ja viikkotyöajan vähintään 18h/vk
- Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, niin tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä

Työnantaja hakee setelin maksatusta sähköisesti tällä lomakkeella
Seteli maksetaan jälkikäteen kertasuorituksena sille pankkitilille, joka on ilmoitettu maksatushakemuksessa. Maksatuksen liitteeksi lisätään työtodistus tai selvitys palkanmaksusta.

Palkanmaksun keskeytymisestä, tai muutoksista työsuhteessa ilmoitetaan välittömästi Lappeenrannan kaupungille. Mikäli työsuhde ei kestä 3kk työntekijästä johtuvista syistä, työnantajalle maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu palkkaa (23€/arkipäivä). Jos taas työsuhde ei kestä 3kk työnantajasta johtuvista syistä, työntekijällä on mahdollisuus saada uusi seteli. Jos nuoren kotikunta vaihtuu ennen työn aloittamista, on seteli palautettava Ohjaamoon.

 

 

Ajankohtaisimmat tiedot löydät myös Ohjaamon Facebook- ja Instagram-sivuilta

FB-f-Logo__blue_100.png     Instagram_Icon_100px.png 

 

Tervetuloa tutustumaan Ohjaamo Lappeenrantaan

Ohjaamo Lappeenranta järjestää Lappeenrannan yläkoululaisille, toisen- ja kolmannen asteen opiskelijoille sekä opettajille tutustumiskäyntejä Ohjaamoon.
 
Meillä on myös mahdollisuus tulla kouluille pitämään Ohjaamo infoa.

Varaa luokallesi tutustumiskäynti puhelimitse tai sähköpostitse. 

Ella Koivuranta
ohjaamonuorisotyöntekijä
puh. 040 5442638
ella.koivuranta (at) lappeenranta.fi