Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki - yhdstetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

3.5.2018


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lappeenrannan kaupunki/tilakeskus


Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 38, 53101 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(05) 6161


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Helena Leskinen, isännöitsijä


Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 38, 53101 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(05) 616 2421, 040 180 3720, helena.leskinen@lappeenranta.fi


Rekisterin nimi

Nuoriso- ja monitoimikeskus Monari, Anni Swanin katu 7, 53100 LPR tallentava
kameravalvonta


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Monitoimitalon turvallisuuden parantaminen, kiinteistöön kohdistuvan ilkivallan ehkäisy sekä tehdyn ilkivallan selvittäminen (omaisuuden suojan varmistaminen). Saimaan talous ja tieto Oy (palvelimet)


Rekisterin tietosisältö

Tallennettua kameravalvontamateriaalia: kohteessa on neljä kameraa. Jokaisen poistumisväylien läheisyydessä.
Nauhoitus tapahtuu liikkeestä. Nauhoitus tapahtuu edellisten tallenteiden päällä. Aineisto on kameran tallentimella kaksi viikkoa.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettu kuva.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilkivaltatapauksiin liittyvä aineisto voidaan luovuttaa poliisille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ilkivaltatapauksiin liittyvä aineisto voidaan luovuttaa poliisille.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Tallenteet kohteen tallentimessa salasanalla suojattuna. Poliisille materiaali toimitetaan sähköpostilla tai cd:lle tai muistitikulle tallennettuna.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.