Valitse taso

LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-ajankohtaista-924x520px.jpg

Lappeenrannan kaupungin hankinnat

Lappeenrannan kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys tai yhteisö, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät vaatimukset.

Hankintakalenteri

Suuntaa antavaa tietoa Lappeenrannan kaupungin valmisteilla olevista, ja tulossa olevista hankinnoista löydät sivun oikeassa reunassa olevasta Hankintakalenteri-liitteestä.

Avoimet tarjouspyynnöt

Lappeenrannan kaupungin hankinnat sekä maakunnalliset yhteishankinnat

Katso hankintalain kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt ja hankintailmoitukset tarjousportaalista tarjouspalvelu.fi ja kynnysarvon alle jäävät hankinnat pienhankintaportaalista pienhankintapalvelu.fi.

Muut tarjouspyynnöt
- Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, tilakeskus : Lappeenrannan kaupungintalon edustatorin porrashuoneiden sisäpuoliset korjaustyöt, rakennusurakka, tarjoukset 22.10.2019 klo 12:00 mennessä

Kansalliset ja EU-hankinnat valtakunnallisesti

Kaikki kansalliset ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat löydät julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmasta

Tulevat markkinavuoropuhelut

Korjausrakentamisen puitesopimusten markkinavuoropuhelu pidetään ti 29.10.2019 klo 13 - 16 Lappeenrannan kaupungintalolla, kokoushuone Venlassa (1. krs.).  Kysymyksiä ja palautetta voi jättää etukäteen tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta. Kysymykset käsitellään tilaisuudessa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.10.2019 klo 16 mennessä.

Markkinavuoropuhelun jälkeen on mahdollista osallistua hankinta-asiamiehen pitämään lyhyeen koulutukseen tarjouksen tekemisestä sähköiseen kilpailutusjärjestelmään sekä osallistumisesta julkisten hankintojen tarjouskilpailuun.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleisempiä hankintoihin tai hankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hankintapalvelut@lappeenranta.fi tai ota yhteyttä hankinnan yhteyshenkilöön.

Avoinna olevaan tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaamme vain tarjousportaalien sisällä (vaatii kirjautumisen).