Valitse taso

Kasvatus- ja opetustoimen palvelujen kustannukset

Oheisiin liitteisiin on koottu kasvatus- ja opetustoimen palvelujen kustannustietoja. Kustannuksista esitetään koontitiedot palvelutyypeittäin. Lisäksi sekä kokonais- että yksikkökustannukset esitetään palveluyksikkökohtaisesti. 

Päiväkotien kustannustiedoissa peruspalvelulla tarkoitetaan päiväkodin hoito- ja varhaiskasvatustoiminnan kustannuksia. Siihen sisältyy myös päiväkodin hallinnolliset menot. Lasten ruokailu järjestetään ostamalla palvelu Saimaan tukipalvelut Oy:ltä. Laitoshuolto eli päiväkotien siivous ja muu laitospalvelu ostetaan myös Saimaan tukipalvelut Oy:ltä. Muu kiinteistönhoito sisältää lähinnä toimitilojen vuokrakustannukset, joita maksetaan kaupungin omistamien rakennusten osalta teknisen toimen tilakeskukselle. Lähinnä päiväkotien sivuosastoja toimii yksityisiltä vuokratuissa tiloissa.

Ryhmäperhepäiväkotien tiliryhmittäisissä menoissa muut kulut ovat lähinnä toimitilojen vuokrakuluja.

Koulujen kustannukset esitetään toiminnoittain. Toimintoluokitus perustuu Opetushallituksen tilastoluokitukseen. Toimintojen nimet kuvaavat melko hyvin, mitä kustannuksia kukin toiminto kattaa. Muu oppilashuolto -toiminto sisältää lähinnä koulunkäyntiavustajien palkkausmenot. Varsinainen oppilashuolto, kuten kouluterveydenhuollon, koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut ovat sosiaali- ja terveyspiirin toimintaa, eivätkä niiden kustannukset sisälly tässä esitettäviin lukuihin.